Tjenestevilkår for AliveCor-tjenesten

Nettstedet alivecor.com («nettstedet») tilhører AliveCor, Inc. («AliveCor», «vi» eller «oss»). Som fremlagt nedenfor gir AliveCor deg rett til å bruke nettstedet, vår programvare («nettstedet», «appen») og tjenester som ytes gjennom nettstedet eller programvaren (samlet «tjenesten»), underlagt brukervilkårene («tjenestevilkårene») som er fremsatt nedenfor. Begrepet «du» henviser til personen som besøker nettstedet.

LES DISSE TJENESTEVILKÅRENE NØYE. VED Å KLIKKE PÅ «GODTA» ELLER BRUKE TJENESTEN SAMTYKKER DU I Å BINDES AV DISSE TJENESTEVILKÅRENE. HVIS DU IKKE ØNSKER Å VÆRE BUNDET AV DISSE TJENESTEVILKÅRENE, KAN DU IKKE GÅ INN PÅ ELLER BRUKE TJENESTEN. VED Å GODTA DISSE VILKÅRENE, ELLER VED Å BRUKE TJENESTEN, BEKREFTER DU AT DU HAR LEST, FORSTÅTT OG SAMTYKKET I Å VÆRE BUNDET AV FØLGENDE BRUKERVILKÅR, INKLUDERT ALIVECORS PERSONVERNPOLITIKK (SAMLET «VILKÅRENE»). Hvis du ikke er kvalifisert eller ikke samtykker i vilkårene, har du ikke lov til å bruke tjenesten.

DENNE TJENESTEN ER TILGJENGELIG FOR BRUKERE I USA, AUSTRALIA, ARUBA, CANADA, FRANKRIKE, TYSKLAND, HONGKONG, INDIA, IRLAND, ITALIA, JAMAICA, NEDERLAND, SPANIA, TRINIDAD, TOBAGO OG STORBRITANNIA. TJENESTEN ER BARE MENT FOR Å TA OPP, VISE, LAGRE OG OVERFØRE ELEKTROKARDIOGRAMMER («EKG-DATA»). SOM BRUKER AV TJENESTEN ER DU ANSVARLIG FOR EKG-DATAENE SOM DOKUMENTERES OG LAGRES AV TJENESTEN. TJENESTEN ER IKKE MENT FOR Å DIAGNOSTISERE HJERTEPROBLEMER ELLER AUTOMATISK MELDE FRA TIL HELSEPERSONELL ELLER PASIENTER OM POTENSIELT FARLIGE HJERTEPROBLEMER ELLER UREGELMESSIG HJERTERYTME. TJENESTEN ER IKKE MENT FOR KONTINUERLIG OVERVÅKNING, OG VI KAN IKKE GARANTERE SVAR FRA LEGE(R) PÅ MELDINGER SOM LEGGES UT ELLER MEDISINSKE HENDELSER SOM RAPPORTERES GJENNOM TJENESTEN. SELV OM ALIVECOR KAN GJØRE DET MULIG FOR DEG Å BRUKE EN VALGFRI EKG-TOLKNINGSTJENESTE ELLER KOBLE KONTOEN DIN OPP MOT HELSETJENESTELEVERANDØREN DIN GJENNOM VÅR KARDIA PRO-TJENESTE, VIL IKKE ALIVECOR AUTOMATISK GJENNOMGÅ, OVERVÅKE, EVALUERE ELLER ANALYSERE NOEN INFORMASJON GENERERT AV TJENESTEN. DET ER DITT ANSVAR Å FREMLEGGE DINE MEDISINSKE OPPLYSNINGER TIL LEGEN DIN, FOR Å MULIGGJØRE RIKTIG ANALYSE OG DIAGNOSE.

Med mindre du er en forbruker som har bosted i en jurisdiksjon som ikke tillater eksklusiv bruk av mekling i tvisteløsning, fastslår disse vilkårene at enhver tvist mellom deg og AliveCor skal løses gjennom BINDENDE MEKLING. DU SAMTYKKER I Å FRASI DEG RETTEN TIL Å GÅ TIL RETTSSAK eller fremføre eller forsvare dine rettigheter ifølge denne kontrakten, bortsett fra i saker som kan fremføres for en forliksrett. Dine rettigheter vil behandles av en NØYTRAL MEKLER, IKKE av en dommer eller jury, og kravene dine kan ikke fremføres som gruppesøksmål. Les gjennom avsnitt ‎24 («Tvisteløsning og mekling») for nærmere informasjon om ditt samtykke i mekling i alle tvister med AliveCor.

 1. Bruk av tjenesten. Denne tjenesten er kun ment for å la deg laste opp, vise og dele data med helsepersonell, og bruker data om deg slik det ble gjort tilgjengelig gjennom tjenesten. Du kan ikke gå inn på eller bruke tjenesten til andre formål. Du kan bruke tjenesten, inkludert eventuelle data som presenteres for deg på eller av tjenesten, eller som AliveCor ellers er vert for eller lagrer for deg, utelukkende til lovlige og anstendige formål på dine vegne, og underlagt din fullstendige overholdelse av disse vilkårene og eventuelle andre retningslinjer og regler som gjelder for tjenesten og som AliveCor kan legge ut fra tid til annen.

 2. Kvalifisering. Du må være minst 13 år gammel for å bruke tjenesten. Når du samtykker i disse vilkårene, fremholder og garanterer du overfor oss at: (a) du er minst 13 år gammel, (b) du ikke tidligere har vært utestengt eller fjernet fra tjenesten, og (c) din registrering og bruk av tjenesten er i samsvar med alle gjeldende lover og forskrifter i din lokale jurisdiksjon. Hvis du bruker tjenesten på vegne av en enhet, organisasjon eller bedrift, fremholder og garanterer du at du har myndighet til å binde organisasjonen til disse vilkårene, og du samtykker i å bindes av disse vilkårene på vegne av organisasjonen.

 3. Konti og registrering. For å få tilgang til de fleste funksjonene i tjenesten, må du registrere en konto. Når du registrerer en konto, kan du måtte gi oss enkelte personopplysninger, for eksempel din e-postadresse eller annen kontaktinformasjon. Du bekrefter at informasjonen du gir oss er riktig og at du vil sørge for at den forblir riktig og oppdatert til enhver tid. Når du registrerer deg, blir du bedt om å angi et passord. Du er ene og alene ansvarlig for at brukernavnet og passordet ditt forblir hemmelig, og du påtar deg ansvar for all aktivitet som foregår på kontoen din. Hvis du har grunn til å tro at kontoen din ikke lenger er sikker, må du umiddelbart melde fra til oss, på support@alivecor.com. Kontoen din kan utløpe automatisk etter tolv (12) måneders sammenhengende inaktivitet på kontoen.

 4. Betaling. Adgang til tjenesten, eller til bestemte funksjoner i tjenesten, kan være gebyrbelagt. Før du betaler eventuelle gebyrer, vil du få sjansen til å gjennomgå og godta gebyrene du belastes. Gebyrer kan ikke refunderes, i den grad loven tillater dette. Hvis AliveCor endrer gebyrene for tjenesten, herunder ved å legge til nye gebyrer eller betalinger, vil AliveCor på forhånd varsle deg om disse endringene. Hvis du ikke godtar endringene, kan AliveCor slutte å yte tjenesten for deg. AliveCor vil belaste deg på betalingsmåten du spesifiserer på kjøpstidspunktet. Du gir AliveCor autorisasjon til å belaste alle beløp som beskrives i disse vilkårene, for tjenesten du velger, på betalingsmåten. Hvis du betaler gebyrer med kredittkort, kan AliveCor be om forhåndsautorisasjon for kredittkortkontoen din før kjøpet gjennomføres, for å verifisere at kredittkortet er gyldig og at du har tilstrekkelige midler eller kreditt tilgjengelig til å dekke kjøpet. Tjenesten kan omfatte funksjoner for aktivering, oppdatering eller avbryting av regelmessige betalinger for periodiske gebyrer. Hvis du aktiverer eller oppdaterer regelmessige betalinger gjennom tjenesten, gir du AliveCor autorisasjon til å regelmessig belaste, på et forhåndsbasert grunnlag og til enten de regelmessige betalingene eller kontoen din avsluttes, alle opparbeidede beløp på eller før betalingsfristen for de opparbeidede beløpene. Hvis du bruker tjenesten til å oppdatere eller avslutte eksisterende autoriserte engangsbetalinger eller tilbakevendende betalinger, kan det ta flere virkedager før oppdateringen eller avbestillingen trer i kraft.

 5. Lisens. AliveCor eier og driver tjenesten. Dokumentene og annen informasjon og innhold som er tilgjengelig i tjenesten («nettstedets innhold») er beskyttet av lover om opphavsrett og andre lover om immateriell eiendom verden over. Alle varsler om opphavsrett og annen eiendomsrett til innhold på nettstedet skal forbli værende på alle kopier av dette innholdet. Uautorisert gjengivelse, endring, distribuering, offentlig visning eller offentlig fremføring av innhold fra nettstedet er strengt forbudt. AliveCor og deres leverandører forbeholder seg alle rettigheter som ikke gis i disse vilkårene.

  Med hensyn til begrensningene i disse vilkårene gir AliveCor deg en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke overførbar, ikke viderelisensierbar, gjenkallelig lisens for installering og bruk av appen i objektkodeformat på enheter du eier eller kontrollerer, utelukkende for bruk med tjenestene. Når du laster ned eller bruker appen(e), betyr det at du:

  5.1. anerkjenner at appen er lisensiert, ikke solgt, til deg, og

  5.2. anerkjenner at vilkår og gebyrer fra tredjeparter kan gjelde for bruk og drift av enheten din i forbindelse med din bruk av appen, for eksempel operatørens tjenestevilkår og gebyrer for telefontjenester, datatilgang eller meldingstjenester, og at du ene og alene er ansvarlig for betaling av alle slike gebyrer.

 6. Klinisk tolkningstjeneste

  6.1. Generelt. AliveCors kliniske tolkningstjeneste (den «kliniske tolkningstjenesten») er en tredjepartsressurs som er en samarbeidspartner av AliveCor for importering, visning og tolkning av dine data. Den kliniske tolkningstjenesten melder fra til AliveCor om eventuelle funn i dataene dine, og AliveCor gjør disse funnene tilgjengelige for deg, gjennom tjenesten. Når du godtar disse vilkårene, samtykker du i å meldes på den kliniske tolkningstjenesten, selv om din bruk av den kliniske tolkningstjenesten er valgfri. Du belastes kun for de kliniske tolkningstjenestene når og hvis du bruker dem. AliveCor forbeholder seg retten til å endre leverandør av de kliniske tolkningstjenestene eller avslutte en eller flere av de kliniske tolkningstjenestene som tilbys.

  6.2. Rapporter. Du kan bruke tjenesten til å generere funnrapporter fra AliveCor, ved hjelp av dataene dine. Rapporter som tilveiebringes av AliveCor eller en klinisk tolkningstjeneste utgjør ikke diagnoser. De tolkede rapportene er ment som informasjon til deg og skal brukes som et verktøy av legen din, for å kunne gi deg riktig diagnose og behandling, med hensyn til din fullstendige sykdomshistorikk. Diagnose basert på dataene dine kan kun utføres av legen din. Det er ditt ansvar å fremlegge dine medisinske opplysninger til legen din, for å muliggjøre riktig analyse og diagnose.

  6.3. EKG-opptak. Du har mulighet til når som helst å innhente EKG-opptak fra enheten din. EKG-opptakene dine avhenger av flere faktorer tilknyttet helsen og aktivitetene dine. AliveCor og den leverandørene av den kliniske tolkningstjenesten gir ingen garanti for dataenes nøyaktighet eller den kliniske betydningen av tolkningen av disse. Vær oppmerksom på at legen din kan være uenig i tolkningen av dataene dine. Hvis du velger å bruke en av de kliniske tolkningstjenestene, vil vi dele opplysninger når du gir oss tillatelse til det gjennom tjenesten.

  6.4. Begrensninger. På grunn av begrensninger med telemedisin kan din lokale jurisdiksjon begrense dine muligheter til å bruke den kliniske tolkningstjenesten. Siden du bruker en mobil enhet til å innhente dataene, er det ditt ansvar å sikre at den kliniske tolkningstjenesten er lovlig i henhold til dine lokale lover om telemedisin.

 7. Personlig overvåkningstjeneste. I enkelte tilfeller kan AliveCor gi deg varsler eller forslag til handling basert på AliveCors analyse av dine historiske data og annen informasjon du har gitt AliveCor, for eksempel «medisiner», «symptomer» og «aktiviteter». For eksempel kan AliveCor foreslå at du regelmessig sender inn dataene til den kliniske tolkningstjenesten, for fortsatt overvåkning av hjertehelsen din. Disse varslene eller foreslåtte handlingene, eller mangel på slike, utgjør ikke noen indikasjon på helsen din, og varslene og de foreslåtte handlingene er heller ikke ment å erstatte vurderinger fra legen din. Det er ditt ansvar å presentere dataene dine til legen din og til å diskutere med legen hva som er riktig handlingsplan, basert på sykdomshistorikken din. AliveCor kan også la deg tidsplanlegge påminnelsesmeldinger gjennom tjenesten, for eksempel påminnelser om å ta medisinen din. AliveCor fremholder ingenting mht. nøyaktighet, pålitelighet, fullstendighet eller betimelighet for push-meldinger, fordi deler av prosessen er utenfor AliveCors kontroll. Du godtar at du eventuelt stoler på disse påminnelsene for egen risiko, og AliveCor fraskriver seg alt erstatningsansvar som følge av din bruk av disse. Du samtykker i at AliveCor kan sende pushmeldinger til mobilenheten din, for tjenesterelaterte formål eller i markedsføringsøyemed, hvis de er aktiverte, og i samsvar med AliveCors personvernpolitikk. Du kan slå av push-meldinger gjennom enhetens innstillinger.

 8. Hva kunden fremholder og garanterer. Du fremholder, garanterer og lover overfor AliveCor at (1) du har bostedsadresse i USA, Australia, Aruba, Canada, Frankrike, Tyskland, Hongkong, India, Irland, Italia, Jamaica, Nederland, Spania, Trinidad, Tobago eller Storbritannia; (2) disse vilkårene er utført og levert til deg og utgjør en gyldig og bindende avtale med deg, håndhevbar mot deg i samsvar med vilkårene; (3) hvis du bruker tjenesten på vegne av en annen enhet, at du er en autorisert representant og har myndighet til å binde enheten til disse vilkårene; (4) du ikke vil gå inn i eller bruke tjenesten utover det som uttrykkelig tillates av disse vilkårene og eventuelle andre anvisninger, retningslinjer eller regler utstedt av AliveCor, inkludert, de som er angitt i selve tjenesten; (5) du vil gå inn i og bruke tjenesten helt og holdent i samsvar med gjeldende lover, og (6) alle opplysninger, data og andre materialer du angir i forbindelse med registrering av kontoen din er riktige og sannferdige på alle måter.

 9. Brukerinnhold

  9.1. Generelt om brukerinnhold. Enkelte funksjoner i tjenesten kan la deg, helsetjenesteleverandøren din eller andre brukere laste opp innhold på tjenesten, herunder meldinger, bilder, data, tekst, lokasjonsinformasjon og andre typer informasjon («brukerinnhold») og publisere brukerinnhold på tjenesten. Du beholder opphavsrett, inkludert eventuelle moralske rettigheter og annen eiendomsrett du måtte ha i brukerinnhold du legger ut på tjenesten, forutsatt at hvis du velger å koble kontoen din til vår Kardia Pro-tjeneste eller informasjonssystemer som tilbys av din leverandør av helsetjenester, vil alle data som gis din leverandør av helsetjenester kunne bli en del av din sykejournal, og kopier av disse dataene kan eies og/eller kontrolleres av din leverandør av helsetjenester, i samsvar med gjeldende lover.

  9.2. Tildeling av begrenset lisens til AliveCor. Ved å legge ut eller publisere brukerinnhold gir du AliveCor en evigvarende, ugjenkallelig, verdensomspennende, ikke-eksklusiv, royaltyfri, fullt ut betalt og overførbar rett og lisens (med rett til viderelisensiering) til å bruke, være vert for, lagre, overføre, vise utføre, gjengi, endre, opprette verker avledet av og distribuere brukerinnholdet ditt, helt eller delvis, uansett formål, i samsvar med vår personvernpolitikk, i ethvert medieformat og gjennom alle typer medier som per i dag er kjent eller senere utvikles. Vi kan også opprette anonymiserte data og bilder fra brukerinnholdet ditt, og slike data og bilder vil ikke lenger være ditt brukerinnhold. Du fraskriver deg, ugjenkallelig og til evig tid, eventuelle rettigheter du har med hensyn til at brukerinnholdet ditt endres eller manipuleres på noen som helst måte du kan ha innvendinger mot. AliveCor forbeholder seg retten til å nekte å godta, legge ut, vise eller overføre hele eller deler av brukerinnholdet ditt, etter eget forgodtbefinnende.

  9.3. Tildeling av begrenset lisens til andre brukere. Ved å legge ut eller dele brukerinnhold med andre brukere av tjenesten, eller ved å koble kontoen din til din leverandør av helsetjenester, gjennom Kardia Pro-tjenesten vår, gir du disse brukerne og/eller helsetjenesteleverandørene en ikke-eksklusiv lisens til adgang og bruk av nevnte brukerinnhold, i samsvar med disse vilkårene og tjenestens funksjoner.

  9.4. Garantier og fremholding mht. brukerinnhold. Du er ene og alene ansvarlig for brukerinnholdet ditt og følgene av å legge ut eller publisere brukerinnhold. Ved å legge ut eller publisere brukerinnhold bekrefter, fremholder og garanterer du at:

  • du er skaperen og eieren av brukerinnholdet, eller at du har de nødvendige lisenser, rettigheter, samtykker og tillatelser til å gi AliveCor og andre brukere av tjenesten autorisasjon til å bruke og distribuere brukerinnholdet ditt i den grad det er nødvendig for å utøve lisensene du gis i dette avsnitt, på en måte forventet av AliveCor, tjenesten og disse vilkårene, og

  • brukerinnholdet og din bruk av brukerinnholdet, slik det forventes i disse vilkårene, verken nå eller senere vil: (i) krenke, bryte eller misbruke tredjeparters rettigheter, herunder rettigheter til opphavsrett, varemerker, patenter, forretningshemmeligheter, moralske rettigheter, personvernrettigheter, publisitetsrettigheter eler andre immaterielle rettigheter og rettigheter til eiendom, (ii) ærekrenke, vanære, injuriere eller bryte rettigheter til personvern, publisitet eller andre immaterielle rettigheter som tilhører andre personer, eller (iii) forårsake at AliveCor bryter med slike lover eller forskrifter.

  Du samtykker i å betale alle avgifter, gebyrer og andre midler som skyldes andre personer som følge av brukerinnhold du legger ut på eller gjennom tjenesten.

  9.5. Ansvarsfraskrivelse for brukerinnhold. Vi er på ingen måte ansvarlige for å redigere eller kontrollere brukerinnhold som du eller andre brukere legger ut eller publiserer, og vi skal ikke på noen måte være ansvarlig eller ha erstatningsansvar for brukerinnhold. AliveCor kan imidlertid, når som helst og uten forvarsle, filtrere, fjerne, redigere eller blokkere brukerinnhold som vi etter eget forgodtbefinnende finner å bryte med disse vilkårene eller på andre måter være støtende. Du forstår at når du bruker tjenesten vil du kunne eksponeres for brukerinnhold fra en rekke kilder, og du anerkjenner at brukerinnhold kan være uriktig, støtende, upassende eller betenkelig. I den grad gjeldende lover tillater det, samtykker du i å frasi deg, og du frasier deg herved, enhver juridisk eller rimelig erstatningsrett du har eller kan ha mot AliveCor i forbindelse med brukerinnholdet. Vi fraskriver oss uttrykkelig alt ansvar i forbindelse med brukerinnhold, i den grad gjeldende lover tillater det. Hvis en bruker eller eier av innhold melder fra til oss om at brukerinnhold kanskje ikke samsvarer med disse vilkårene, kan vi undersøke påstanden og velge, utelukkende etter eget forgodtbefinnende, å fjerne brukerinnholdet, hvilket vi forbeholder oss retten til å gjøre, når som helst og uten forvarsel.

 10. Fremgangsmåte for ulovlig brukerinnhold

  10.1. Hvis du mener det finnes brukerinnhold som ikke samsvarer med disse vilkårene, ber vi om at du melder fra til oss.

  Vi overholder bestemmelsene i Digital Millennium Copyright Act («DMCA») som gjelder for vår drift (17 U.S.C. §512, med endringer). Hvis du har en klage knyttet til immaterielle rettigheter mht. innhold lagt ut på tjenesten, kan du kontakte vår utnevnte representant på følgende adresse:

  AliveCor, Inc.

  ATTN: Legal Department (Copyright Notification)

  444 Castro Street, Suite 600

  Mountain View, CA 94041

  USA

  650-396-8650

  E-post: copyright@alivecor.com

  Merk at gjeldende lover sier at hvis du med viten og vilje avgir uriktig, veiledende eller feil informasjon om at brukerinnhold er krenkende, kan du bli gjenstand for sivilt eller strafferettslig ansvar.

  Alle varsler iht. Digital Millennium Copyright Act («DMCA») der tjenesten er vert eller distributør bryter med immaterielle rettigheter må inneholde all informasjon som kreves av DMCA for slike varsler.

  10.2. Gjentatte brudd. AliveCor vil omgående avslutte, uten varsel, kontiene til brukere som AliveCor finner har begått «gjentatte brudd». Gjentatte brudd er brudd som er utført av en bruker som har fått varsel om krenkende aktivitet eller hvis brukerinnhold har blitt fjernet fra tjenesten minst tre ganger.

 11. Forbudt oppførsel. VED Å BRUKE TJENESTEN SAMTYKKER DU I Å IKKE:

  11.1. bruke eller gå inn på tjenesten (a) fra en jurisdiksjon der slik bruk og tilgang ikke er autorisert, (b) til ulovlige formål, eller (c) der det bryter med lokale, regionale, nasjonale eller internasjonale lover,

  11.2. utføre aktiviteter som kan skade andre eller AliveCors omdømme,

  11.3. krenke, eller oppfordre andre til å krenke, rettighetene til en tredjepart, herunder ved å krenke eller misbruke tredjeparters immaterielle rettigheter eller dele personinformasjon med en annen person,

  11.4. legge ut, laste opp eller distribuere markedsførings- eller reklamelenker eller -innhold, eller brukerinnhold eller annet innhold som er ulovlig, injurierende, ærekrenkende, uriktig eller som en rimelig person kan finne å være støtende, spottende, uanstendig, pornografisk, krenkende, truende, sjenerende, hatefullt eller på andre måter uanstendig,

  11.5. bruke skrapere, roboter eller andre datainnhentingsinnretninger på eller gjennom tjenesten, eller frame eller på andre måter tilveiebringe tjenesten til tredjeparter uten tillatelse fra AliveCor,

  11.6. forstyrre tjenestens sikkerhetsfunksjoner, herunder ved å: (a) deaktivere eller omgå funksjoner som hindrer eller begrenser bruk eller kopiering av innhold, eller (b) utføre omvendt utvikling, ta fra hverandre eller på andre måter forsøke å oppdatere kildekoden til hele eller deler av tjenesten, inkludert appen(e), bortsett fra i den grad slik aktivitet er uttrykkelig tillatt av gjeldende lover til tross for denne begrensningen,

  11.7. forstyrre driften av tjenesten eller brukeres opplevelse av tjenesten, herunder ved å: (a) laste opp eller på andre måter dele virus, adware, spionprogrammer, ondsinnede programmer eller ondsinnet kode, (b) fremføre uønskede tilbud eller reklame for andre brukere av tjenesten, (c) forsøke å innhente personopplysninger, inkludert, men ikke begrenset til, EKG-data og annen helseinformasjon, om andre brukere eller tredjeparter uten deres samtykke, eller (d) forstyrre eller avbryte nettverk, utstyr eller servere koblet til eller brukt for å yte tjenesten, eller der det utgjør brudd på regler, retningslinjer eller fremgangsmåter for slike nettverk, utstyr og servere,

  11.8. utføre annen bedragersk aktivitet, inkludert å utgi seg for å være en annen person eller enhet, hevde uriktig tilknytning, bruk av andre tjenester eller konti uten tillatelse, eller forfalskning av kontoregistreringsopplysningene dine,

  11.9. endre, oversette eller opprette avledede verker, tilpasninger eller samlinger av, eller basert på, hele eller deler av tjenesten, eller bruk, kopiering eller gjengivelse av tjenesten eller deler av denne, annet enn det som uttrykkelig tillates av disse vilkårene,

  11.10. tildele, viderelisensiere, leie ut, selge, gi verdipapirinteresser i eller på andre måter overføre adgangen som gis av disse vilkårene eller materialer (slik begrepet er definert i avsnitt 16) eller rettigheter eller adgang til å vise, få tilgang til eller bruke materiale, eller

  11.11. prøve å utføre en eller flere av handlingene som beskrives i avsnitt ‎11 heri, eller bistå eller tillate andres deltakelse i en eller flere av handlingene som beskrives i avsnitt ‎11 heri.

 12. Tredjeparters tjenester og nettsteder det lenkes til. Nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder som drives av tredjeparter. Disse eksterne nettstedene kontrolleres ikke av AliveCor, og er ikke ansvarlig for innholdet på tredjeparters nettsider eller lenker som finnes på tredjeparters nettsteder. AliveCor tilveiebringer disse lenkene utelukkende for å gi en bedre brukeropplevelse og vil ikke gjennomgå, godkjenne, overvåke, approbere eller gi lovnader med hensyn til nettsteder fra tredjeparter.

  AliveCor kan gjennom tjenesten tilveiebringe verktøy som lar deg eksportere informasjon, inkludert, men ikke begrenset til, EKG-data og brukerinnhold, til tredjepartsapplikasjoner som f.eks. Google Fit og Apple Health, eller viktig informasjon fra slik applikasjoner og tjenester fra tredjeparter, herunder gjennom funksjoner som lar deg koble kontoen din på AliveCor opp mot en konto på tredjepartens tjeneste. Når du bruker et av disse verktøyene, betyr det at du fremholder, garanterer og samtykker i at slike overføringer er tillatt etter gjeldende lover og at du har myndighet til, og at vi på dine vegne kan, overføre nevnte informasjon til eller fra tredjepartens tjeneste. Tjenester fra tredjeparter er utenfor vår kontroll, og vi er ikke ansvarlig for tredjepartstjenesters bruk av dine eksporterte informasjon. Hvis du aktiverer funksjonene fra tjenesten som er utviklet for å importere informasjon fra slike eksterne tjenester, gir du herved autorisasjon til og tildeler AliveCor en evigvarende, ugjenkallelig lisens til å bruke denne importerte informasjonen og dele den med tredjeparter, f.eks. din helsetjenesteleverandør, i samsvar med vår personvernpolitikk og gjeldende lov. Tjenesten kan også inneholde lenker til tredjeparters nettsider. Nettsider det lenkes til er ikke under vår kontroll, og vi er ikke ansvarlig for innholdet i disse.

 13. Avslutning av bruk, avvikling og modifisering av tjenesten. Du kan når som helst avslutte kontoen din ved å følge fremgangsmåten som beskrives på AliveCor-nettsiden, eller ved å kontakte kundestøtte på support@alivecor.com. Hvis du bryter med en eller flere av bestemmelsene i disse vilkårene, avsluttes tillatelsen vi har gitt deg til å bruke tjenesten. I tillegg kan AliveCor når som helst, etter eget forgodtbefinnende, stenge din brukerkonto i tjenesten eller utestenge eller avslutte din adgang til tjenestene, hvis vi ikke lenger tilbyr en eller flere deler av tjenestene, eller av andre årsaker, med eller uten varsel. Vi forbeholder oss også retten til å endre eller avslutte tjenesten når som helst (herunder ved å begrense enkelte av tjenestens funksjoner), midlertidig eller permanent, uten å varsle deg først. I den grad gjeldende lover tillater det skal vi ikke på noen måte være ansvarlig som følge av endinger i tjenesten eller avvikling eller avslutning av din tilgang til eller bruk av tjenesten, forutsatt at hvis AliveCor avvikler driften av tjenesten og dermed avslutter din adgang til tjenesten, vil du ha rett på en proporsjonal refusjon av eventuelle forhåndsbetalte avgifter du har betalt til AliveCor for bruk av tjenesten. Når kontoen din eller denne avtalen avsluttes, uansett grunn, står AliveCor fritt til å slette alle data tilknyttet kontoen din.

 14. Personvernpolitikk, øvrige vilkår

  14.1. Personvernpolitikk. Vi ber om at du leser AliveCors personvernpolitikk [http://www.alivecor.com/privacy] nøye for å få informasjon om vår innhenting, bruk, lagring og deling av personopplysningene dine. AliveCors personvernpolitikk er med denne henvisningen innlemmet i, og utgjør en del av, disse vilkårene. Du samtykker i vår innhenting, hosting, bruk, deling og annen behandling eller håndtering av personopplysninger om deg (herunder deling av data med eksterne leverandører) som beskrevet i AliveCors personvernpolitikk.

  14.2. Øvrige vilkår. Din bruk av tjenesten er underlagt alle ytterligere vilkår, forskrifter, regler og retningslinjer som gjelder for tjenesten eller bestemte funksjoner i tjenesten og som vi kan legge ut eller lenke til fra tjenesten («ytterligere vilkår»), for eksempel lisensavtaler for sluttbrukere for nedlastbare programvareapplikasjoner eller regler som gjelder for en bestemt funksjon eller bestemt innhold på tjenesten, i samsvar med avsnitt ‎15. Alle øvrige vilkår er med denne henvisningen innlemmet i, og utgjør en del av, disse vilkårene.

 15. Endringer i disse vilkårene. Vi forbeholder oss retten til å, etter eget forgodtbefinnende, endre disse vilkårene i fremtiden, når som helst. Sjekk disse vilkårene regelmessig for eventuelle endringer. Hvis en endring i disse vilkårene utgjør en betydelig endring av dine rettigheter eller forpliktelser, vil vi melde fra til deg om de endrede vilkårene ved å sende en e-post til adressen du anga i brukerprofilen din og/eller ved å gi deg et varsel i tjenesten eller på nettstedet vårt. Vesentlige endringer gjelder fra du godtar de aktuelle endrede vilkårene eller når du fortsetter å bruke tjenesten etter at vi har sendt eller lagt ut et varsel om endringene, den av disse som inntreffer først. Uvesentlige endringer gjelder fra de er publisert. Tvister som oppstår i forbindelse med disse vilkårene, skal løses i samsvar med den versjonen av disse vilkårene som var i kraft på det tidspunktet tvisten oppsto. Hvis du ikke samtykker i endringer i disse vilkårene, er din eneste avhjelpning å avslutte kontoen. Du kan ikke under noen omstendigheter endre eller modifisere disse vilkårene.

 16. Eierskap; eiendomsrett. Denne tjenesten eies og drives av AliveCor. De visuelle grensesnittene, grafikken, designen, samlingen, informasjonen, dataene, datakoden (herunder kildekode eller objektkode), produktene, programvaren, tjenestene og alle andre elementer i tjenesten («materialer») som tilbys av AliveCor er beskyttet av lover om immaterielle rettigheter og andre lover. Alle materialer som er inkludert i tjenesten tilhører AliveCor eller våre eksterne lisensgivere. Bortsett fra der det er uttrykkelig autorisert av AliveCor, kan du ikke benytte deg av materialene. AliveCor forbeholder seg alle rettigheter til materialene som ikke er gitt uttrykkelig i disse vilkårene.

 17. Underleverandører. Du samtykker herved i AliveCors bruk av tredjeparter (inkludert AliveCors tilknyttede selskaper) til å utføre, eller bidra til utføring av, hele eller deler av tjenesten eller AliveCor-nettstedet, herunder den kliniske tolkningstjenesten.

 18. Tilbakemeldinger. Hvis du velger å gi oss tilbakemeldinger og forslag i forbindelse med problemer med eller foreslåtte endringer eller forbedringer for tjenesten («tilbakemeldinger»), gir du herved AliveCor en ubegrenset, evigvarende, ugjenkallelig, ikke-eksklusiv, fullt betalt, avgiftsfri rett til å utnytte tilbakemeldingene på alle måter, og uansett årsak, inkludert for å forbedre tjenestene og opprette nye produkter og tjenester.

 19. Skadesløshet. I den grad gjeldende lover tillater det, er du ansvarlig for din egen bruk av tjenesten, og du vil holde skadesløs, og, hvis AliveCor ber om det, forsvare AliveCor og deres ledelse, direktører, ansatte, konsulenter, tilknyttede selskaper, datterselskaper og representanter (samlet «AliveCors enheter») fra og mot ethvert krav, ansvar, skade, tap og utgift, inkludert rimelige advokatsalærer og -kostnader som kan oppstå som følge av eller på noen måte er knyttet til: (a) din tilgang til, bruk av eller påståtte bruk av, tjenesten; (b) ditt brudd på hele eller deler av disse vilkårene, fremføringer, garantier og avtaler som det henvises til i disse vilkårene, eller enhver gjeldende lov eller forskrift; (c) ditt brudd på en tredjeparts rettigheter, herunder immaterielle rettigheter og publisitet, konfidensialitet, annen eiendom eller rett til personvern; (d) enhver tvist eller problem mellom deg og en tredjepart, og (e) ethvert krav som oppstår som følge av eller som hevder svindel, tilsiktet vanskjøtting, kriminelle handlinger eller grov skjødesløshet fra din side. I den grad gjeldende lover tillater det, forbeholder vi oss retten til, for egen regning, og ta styringen i forsvaret og kontrollen av enhver sak som ellers ville holde deg skadesløshet (uten å begrense dine skadesløshetsforpliktelser i sakens anledning), og i så fall samtykker du i å samarbeide med vårt forsvar i forbindelse med kravet. Ansvarsfraskrivelse, ingen garantier

  TJENESTEN OG ALLE MATEIRALER OG INNHOLD SOM ER TILGJENGELIG GJENNOM TJENESTEN LEVERES «SOM DET ER» OG «BARE HVIS TILGJENGELIG», UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, VERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT. ALIVECORS ENHETER FRASKRIVER SEG ENHVER FORM FOR GARANTI, BÅDE UTTRYKKELIG OG UNDERFORSTÅTT, I FORBINDELSE MED TJENESTEN, ALLE MATERIALER OG INNHOLD SOM GJØRES TILGJENGELIG GJENNOM TJENESTEN OG ALL PROGRAMVARE OG MASKINVARE FORBUNDET MED ELLER BRUKT MED TJENESTEN, SAMT TILGJENGELIGHETEN AV EN ELLER FLERE AV DE OVENSTÅENDE, INKLUDERT: (A) ENHVER ANTYDET GARANTI FOR SALGBARHET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, EIERSKAP, STILLE NYTELSE ELLER IKKE-BRUDD PÅ OPPHAVSRETT; (B) ENHVER GARANTI SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER UNDER HÅNDTERING, BRUK ELLER HANDEL, OG (C) ENHVER GARANTI OM HVORVIDT EKG-DATAENE ELLER ANNEN INFORMASJON SOM ER TILGJENGELIG PÅ ELLER OVERFØRES GJENNOM TJENESTEN ER SANN, FULLSTENDIG ELLER RIKTIG. DU ANERKJENNER OG SAMTYKKER SPESIFIKT I AT ALIVECOR IKKE ER ANSVARLIG FOR HELSEMESSIGE AVGJØRELSER ELLER ANDRE AVGJØRELSER SOM FORETAS AV DEG ELLER HELSEPERSONELL BASERT PÅ INNSAMLEDE DATA, OVERFØRT ELLER VIST PÅ ELLER AV TJENESTEN, UAVHENGIG AV OM SLIKE DATA ER RIKTIGE ELLER IKKE. ALIVECORS ENHETER GARANTERER IKKE AT TJENESTEN, DELER AV TJENESTER ELLER MATERIALER ELLER INNHOLD SOM TILBYS GJENNOM TJENESTEN VIL VÆRE UAVBRUTT, SIKKERT ELLER FRITT FOR FEIL, VIRUS OG ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER, OG GARANTERER IKKE AT SLIKE PROBLEMER VIL RETTES OPP.

  INGEN RÅD ELLER INFORMASJON, VERKEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM DU ANSKAFFER FRA TJENESTEN ELLER MATERIALER ELLER INNHOLD SOM ER TILGJENGELIG GJENNOM TJENESTEN VIL UTGJØRE NOEN GARANTI OM NOEN AV AliveCors ENHETER ELLER TJENESTEN SOM IKKE ER UTTRYKKELIG ANGITT I DISSE VILKÅRENE. DU PÅTAR DEG ALL RISIKO FOR EVENTUELLE SKADER SOM KAN OPPSTÅ SOM FØLGE AV DIN BRUK AV ELLER ADGANG TIL TJENESTEN, DINE ANLIGGENDER MED ANDRE BRUKERE AV TJENESTEN ELLER FRA MATERIALER OG INNHOLD SOM GJØRES TILGJENGELIGE GJENNOM TJENESTEN. DU FORSTÅR OG SAMTYKKER I AT DU BRUKER TJENESTEN OG BRUKER, FÅR ADGANG TIL, LASTER NED ELLER PÅ ANDRE MÅTER ANSKAFFER MATERIALER OG INNHOLD GJENNOM TJENESTEN OG EVENTUELLE TILHØRENDE NETTSTEDER OG TJENESTER ETTER EGET VALG OG FOR EGEN RISIKO, OG AT DU ENE OG ALENE ER ANSVARLIG FOR EVENTUELL SKADE PÅ DIN EIENDOM (HERUNDER DATASYSTEMET ELLER MOBILENHETEN DU BRUKER I FORBINDELSE MED TJENESTEN) OG FOR TAP AV DATA SOM FØLGE AV BRUK AV TJENESTEN ELLER NEDLASTING ELLER BRUK AV SLIKT MATERIALE ELLER INNHOLD.

  AVSNITTENE OVENFOR GJELDER I DEN GRAD DE ER TILLATT AV GJELDENDE LOVER. ENKELTE JURISDIKSJONER KAN FORBY GARANTIFRASKRIVELSE, SPESIELT GARANTIFRASKRIVELSE SOM GIS ELLER IMPLISERES AV LOVEN, FOR EKSEMPEL JURIDISKE SAMSVARSGARANTIER FOR VARER SOM TILBYS FORBRUKERE I EU, OG DU KAN HA ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER FRA JURISDIKSJON TIL JURISDIKSJON.

 20. Ansvarsbegrensning

  IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET SKAL ALIVECORS ENHETER PÅ NOEN MÅTE VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DEG FOR DIREKTE, INDIREKTE, UTILSIKTEDE, SPESIELLE, KONSEKVENSIELLE ELLER STRAFFERETTSLIGE SKADER (HERUNDER TAP AV PROFITT, OMDØMME ELLER ANDRE IMMATIERELLE SKADER) SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED AT DU IKKE KAN FÅR ADGANG TIL ELLER KAN BRUKE TJENESTEN ELLER MATERIALER ELLER INNHOLD I TJENESTEN, ENTEN DE ER BASERT PÅ GARANTIER, KONTRAKTER, TORT (HERUNDER SKJØDESLØSHET), STATUTTER ELLER ANNEN JURIDISK TEORI, OG UAVHENGIG AV OM ALIVECOR-ENHETER HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SKADE. FOR Å FJERNE ALL TVIL ER DET SLIK AT DE UTELUKKEDE SKADENE OGSÅ OMFATTER, UTEN BEGRENSNING, TAP AV OPPSPARTE MIDLER ELLER INNTEKT, TAP AV PROFITT, TAP AV BRUK, TAP AV LIV ELLER HELSE, KRAV FRA TREDJEPARTER OG KOSTNADER FOR ERSTATNINGSUTSTYR ELLER -TJENESTER.

  BORTSETT FRA DER DET TILLATES I AVSNITT ‎24.4 HVIS ALIVECOR IKKE MED LOVEN I HÅND KAN FRASKRIVE SEG ANSVAR FOR DE OVENSTÅENDE SKADENE, SKAL DET SAMLEDE ANSVARET ALIVECOR-ENHETENE HAR OVERFOR DEG FOR ALLE KRAV SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED BRUK AV ELLER MANGLENDE BRUK AV HELE ELLER DELER AV TJENESTEN ELLER ELLERS I DISSE VILKÅRENE, ENTEN IFØLGE KONTRAKTRETT, ERSTATNINGSRETT ELLER ANNET, VÆRE BEGRENSET TIL BELØPENE DU HAR BETALT FOR Å BRUKE TJENESTEN, ELLER 100 DOLLAR, DEN STØRSTE AV DISSE, I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVER.

  ENKELTE JURISDIKSJONER TILLATER IKKE EKSKLUDERING ELLER BEGRENSNING AV ANSVAR FOR FØLGESKADER ELLER UTILSIKTEDE SKADER. I SLIKE TILFELLER SKAL DISSE BEGRENSNINGENE GJELDE FOR DEG I DEN GRAD JURISDIKSJONEN TILLATER DET. Videre er det ingenting i disse vilkårene som begrenser eller ekskluderer ansvar som ikke kan begrenses eller ekskluderes iht. loven, FOR EKSEMPEL ANSVAR FOR TILSIKTEDE BRUDD PÅ DISSE VILKÅRENE. INGENTING I DISSE VILKÅRENE SKAL PÅVIRKE DINE JURIDISKE RETTIGHETER SOM FORBRUKER.

  HVER AV BESTEMMELSENE I DISSE VILKÅRENE SOM MEDFØRER BEGRENSET ANSVAR, FRASKRIVELSE AV GARANTI ELLER EKSKLUDERING AV SKADER ER MENT Å FORDELE RISIKOEN MELLOM PARTENE ETTER DISSE VILKÅRENE. SLIK TILDELING ER ET GRUNNLEGGENDE ELEMENT I GRUNNLAGET FOR FORHANDLINGEN MELLOM DE TO PARTENE. HVER AV DISSE BESTEMMELSENE KAN ADSKILLES OG ER UAVHENGIG AV ALLE ANDRE BESTEMMELSER I DISSE VILKÅRENE. BEGRENSNINGENE I DETTE AVSNITT ‎20 GJELDER SELV OM ET BEGRENSET TILTAK IKKE OPPNÅR SITT GRUNNLEGGENDE FORMÅL.

 21. Force majeure. AliveCor skal ikke være ansvarlig for å yte tjenesten under disse vilkårene i tidsperioder der selskapet er forhindret eller forsinket fra å utføre plikter i henhold til disse tjenestene, helt eller delvis, som følge av force majeure. I den grad gjeldende lover tillater det betyr «force majeure» i dette avsnittet «en hendelse eller serie hendelser som er forårsaket av eller skyldes en eller flere av følgende: (1) værforhold og andre naturelementer eller uavvendelige hendelser, (2) krigshandlinger, terrorhandlinger, revolt, opprør, sivil ulydighet eller opptøyer, (3) karantener og handelsblokkader, (4) streik, (4) telekommunikasjon, nettverk, nedetid i datamaskiner, servere eller Internett, (5) tredjeparters uautoriserte adgang til AliveCors informasjonsteknologisystemer, eller (6) andre årsaker som ikke er innenfor AliveCors rimelige kontroll.

 22. Gjeldende lov og behørige domstoler. I den grad loven tillater det, i samsvar med gjeldende lover, styres disse vilkårene av lovene i staten California, uten hensyn til prinsippene om lovkonflikt. Hvis et søksmål eller en rettsprosess tillates under disse vilkårene, samtykker du og AliveCor i å underlegges den personlige og ekskluderende jurisdiksjonen til delstatsdomstolene og de føderale domstolene i Santa Clara County i California, for å løse eventuelle tvister. Hvis du som forbruker befinner deg i EU-området, er denne jurisdiksjonen til domstolene i Santa Clara County ikke-ekskluderende. Vi driver tjenesten fra våre kontorer i USA, og vi gir ingen fremstilling om at materialene som er inkludert i tjenesten, er egnede eller tilgjengelige for bruk andre steder.

 23. Generelt. Disse vilkårene utgjør, sammen med personvernpolitikken og eventuelle andre avtaler som er uttrykkelig innlemmet ved henvisning i disse vilkårene, den hele og utelukkende forståelsen og avtalen mellom deg og AliveCor med hensyn til din bruk av tjenesten. Bortsett fra der det uttrykkelig tillates ovenfor kan disse vilkårene bare endres etter skriftlig avtale, signert av autoriserte representanter for alle parter i disse vilkårene. Du kan ikke tildele eller overføre disse vilkårene eller dine rettigheter etter disse vilkårene, verken helt eller delvis, ved lov eller på annen måte, uten skriftlig forhåndstillatelse fra oss, og denne kan bare gis eller trekkes tilbake etter AliveCors eget forgodtbefinnende. Dersom du forsøker slik tildeling uten slik tillatelse, vil tildelingen være ugyldig. Vi kan tildele disse vilkårene når som helst, uten forvarsel eller samtykke, i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lover. Dersom en eller flere av bestemmelsene heri ikke kreves utført, vil det ikke påvirke vår rett til å kreve utførelse på et senere tidspunkt, og et avkall for oss mht. brudd på eller unnlatelser av disse vilkårene, eller en eller flere bestemmelser i disse vilkårene, vil ikke medføre fraskrivelse av eventuelle senere brudd eller unnlatelser, ei heller en fraskrivelse av selve bestemmelsen. Bruk av avsnittsoverskrifter i disse vilkårene er kun ment som hjelp til leseren og skal ikke ha noen påvirkning på tolkningen av bestemmelsene. Hvis noen av disse vilkårene finnes å være ugyldige eller ikke kan håndheves, vil den delen som ikke kan håndheves være i kraft i den grad det er mulig, mens de resterende delene vil forbli i full kraft. Når disse vilkårene avsluttes, vil avsnitt ‎2, og 8 til ‎25, samt personvernpolitikken og eventuelle andre medfølgende avtaler, fortsatt gjelde.

 24. Tvisteløsning og mekling

  24.1. Generelt. I den grad gjeldende lover tillater det, og med hensyn til å løse tvister mellom deg og AliveCor på den mest formålstjenlige og kostnadseffektive måten, er du og AliveCor enige i at enhver tvist som oppstår i forbindelse med disse vilkårene skal løses ved bindende mekling, med mindre du som forbruker befinner deg i en jurisdiksjon som ikke tillater utelukkende bruk av mekling i tvisteløsning.

  Mekling er mer uformelt enn et søksmål i retten. Ved mekling brukes en nøytral meklingsperson, i stedet for en dommer eller jury, og det kan tillates mer begrenset beviskreving enn i en rettssal, og kan være underlagt svært begrenset gjennomgang av retten. Meklere kan tildele samme oppreisning og erstatning som retten kan. Denne avtalen om mekling som tvisteløsning gjelder for alle krav som oppstår som følge av eller på noen måte er knyttet til disse vilkårene, enten det er basert på kontrakt, erstatningsrett, lov, bedrageri, uriktig fremstilling eller andre juridiske teorier, og uavhengig av hvorvidt et krav oppstår under eller etter at disse vilkårene er avsluttet. DU FORSTÅR OG SAMTYKKER I, VED Å INNGÅ DENNE AVTALEN, AT DU OG ALIVECOR BEGGE FRASIER SEG RETTEN TIL JURYRETTSSAK OG TIL Å DELTA I GRUPPESØKSMÅL, I DEN GRAD GJELDENDE LOV TILLATER DET.

  24.2. Unntak. Til tross for bestemmelsene i avsnitt ‎24.1 skal ingenting i disse vilkårene gi avkall på, utelukke eller på andre måter begrense partenes rett til å: (a) gå til rettslige skritt i forliksretten, (b) søke juridisk oppreisning gjennom de aktuelle lokale, regionale eller nasjonale myndigheter, hvis slike tiltak er tilgjengelige, (c) søke forføyning i domstol, eller (d) gå til søksmål i en domstol for å kreve erstatning for brudd på immaterielle rettigheter.

  24.3. Mekler. I den grad det er tillatt under gjeldende lover vil enhver mekling mellom deg og AliveCor avgjøres i henhold til Federal Arbitration Act og styres av Commercial Dispute Resolution-prosedyrene og Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes (samlet «AAA-reglene») fra American Arbitration Association («AAA»), med endringene i disse vilkårene, og skal styres av AAA. AAA-reglene og rapporteringsskjemaer finner du på nettsiden www.adr.org, ved å ringe AAA på telefon 1-800-778-7879, eller ved å kontakte AliveCor.

  24.4. Varsel, prosess. En part som ønsker å søke mekling må først sende et skriftlig varsel om tvisten til den andre parten, gjennom rekommandert amerikansk post eller Federal Express (signatur kreves) eller, og bare hvis den andre parten ikke har oppgitt en gyldig fysisk adresse, via e-post («varsel»). AliveCors meldingsadresse er: AliveCor, Inc., 444 Castro Street, Suite 600 Mountain View, CA 94041 USA. Varselet må: (a) beskrive kravets eller tvistens karakter og grunnlag og (b) angi hvilken spesifikk erstatning som kreves («krav»). Partene vil i beste tro forsøke å løse tvisten direkte mellom seg, men hvis de ikke kommer til enighet innen 30 dager etter at varselet ble mottatt, kan du eller AliveCor iverksette meklingsprosedyren. Under meklingen vil summen av et eventuelt forlikstilbud fra deg eller AliveCor ikke oppgis til mekleren før etter at mekleren har tatt sin endelige avgjørelse og eventuelt tildelt erstatning. Hvis tvisten løses endelig gjennom mekling i din favør, vil AliveCor betale deg den høyeste av følgende: (i) beløpet som tildeles av mekleren, hvis noe, (ii) det siste skrevne tilbudet om forlik fra AliveCor som forlik i tvisten før meklerens tildeling, eller (iii) 1000 dollar.

  24.5. Gebyrer. Hvis du iverksetter mekling i samsvar med disse vilkårene, vil AliveCor refundere søknadsgebyret du betalte, med mindre kravet er på over 10 000 dollar. I sistnevnte tilfelle skal betaling av eventuelle gebyrer avgjøres av AAA-reglene. Eventuelle meldingshøringer skal finne sted på et avtalt sted i Santa Clara County i California, men hvis kravet er på 10 000 dollar eller mindre, kan du velge om meklingen skal finne utføres: (a) utelukkende på grunnlag av dokumentene som er levert til mekleren, (b) uten oppmøte, med telefonbasert høring, eller (c) av en personlig høring i samsvar med AAA-reglene i fylket (eller sognet) der du har registrert fakturaadresse. Hvis mekleren finner at enten innholdet i kravet eller erstatningen som kreves i kravet er urimelig eller fremsatt av uriktige grunner (i henhold til standardene i Federal Rule of Civil Procedure 11(b)), vil betaling av alle gebyrer styres av AAA-reglene. I så fall samtykker du i å betale AliveCor tilbake alle midler som tidligere ble betalt av selskapet og som du ellers er pålagt å betale etter AAA-reglene. Uavhengig av hvordan meklingen utføres skal mekleren tilveiebringe en skriftlig og begrunnet avgjørelse som er tilstrekkelig til å forklare de grunnleggende funnene og konklusjonene som avgjørelsen og tildelingen, hvis noen, er basert på. Mekleren kan fatte avgjørelser og løse tvister om betaling og tilbakebetaling av gebyrer eller utgifter når som helst under meklingen, og ved anmodning fra en av partene, avgitt innen 30 dager fra meklerens avgjørelse basert på sakens meritter.

  24.6. Ingen gruppesøksmål. I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET SAMTYKKER DU OG ALIVECOR AT HVER PART KAN FREMFØRE KRAV MOT DEN ANDRE UTELUKKENDE SOM ENKELTPERSON ELLER ENKELTSELSKAP, OG IKKE SOM SAKSØKER ELLER GRUPPEMEDLEM I ET GRUPPESØKSMÅL ELLER REPRESENTERT SØKSMÅL. Videre, med mindre både du og AliveCor er enig om annet, kan ikke en mekler samle saker fra mer enn én person, og kan ikke ellers bedømme andre typer representerte søksmål eller gruppesøksmål, i den grad gjeldende lover tillater dette.

  24.7. Krav. I den grad gjeldende lover tillater det skal ingen handlinger som oppstår som følge av, i forbindelse med eller tilknyttet disse vilkårene, fremføres av deg mer enn ett (1) år etter at handlingsårsaken oppsto. Denne perioden skal ikke under noen omstendighet utvides, bortsett fra etter skriftlig samtykke fra begge parter. Alle lover og bestemmelser som ha negativ påvirkning eller på andre måter påvirke begrensningsperiodens løp, fraskrives herved, og ingen slike lover eller bestemmelser skal kunne forlenge tidsbegrensningene i dette avsnittet, i den grad loven tillater det.

  24.8. Endringer i bestemmelsene om mekling. Hvis AliveCor foretar fremtidige endringer i disse bestemmelsene om mekling, annet enn å endre AliveCors varseladresse, kan du avvise endringen ved å sende oss skriftlig melding innen 30 dager etter endringen, til AliveCors varseladresse, og i så fall vil din konto hos AliveCor avsluttes med umiddelbar virkning, mens denne meglingsbestemmelsen, slik den var i kraft umiddelbart før endringene du avviste, vil forbli i kraft.

  24.9. Håndhevbarhet. Hvis avsnitt ‎24.6 finnes å ikke kunne håndheves, eller hvis hele dette avsnitt ‎24 finnes å ikke kunne håndheves, vil hele dette avsnitt ‎24 være ugyldig, og i så fall er partene enige om at den utelukkende jurisdiksjonen og rettsstedet som omtales i avsnitt ‎21 skal styre enhver sak som oppstår som følge av eller i tilknytning til disse vilkårene.

 25. Varsler; samtykke til elektronisk kommunikasjon. Ved å bruke tjenesten samtykker du i å motta bestemt elektronisk kommunikasjon fra oss, som videre beskrevet i personvernpolitikken. Les personvernpolitikken vår for å lære mer om vår praksis for elektronisk kommunikasjon. Du samtykker i at alle varsler, avtaler, meldinger og annen kommunikasjon vi sender deg elektronisk, skal tilfredsstille kravene til juridisk gjeldende kommunikasjon, herunder at slik kommunikasjon skal være skriftlig. Alle varsler fra AliveCor som er ment å mottas av deg, skal anses som levert og i kraft når de er sendt til e-postadressen du oppga under registreringsprosessen, eller når de er lagt ut på og gjort tilgjengelige for deg på tjenesten. Hvis du bytter e-postadressen som ble oppgitt da du registrerte deg for tilgang til og bruk av tjenesten, må du oppdatere adressen din i samsvar med fremgangsmåten som er angitt i tjenesten. Ved å gi oss mobilnummeret ditt, samtykker du i å motta tekstmeldinger på det angitte nummeret, for kontoverifisering, meldingsvarsler og andre formål i forbindelse med tjenesten. Selv om vi ikke krever gebyr for tekstmeldinger kan mobiloperatøren din kreve standardgebyrer for meldinger, data og annet. Du er ansvarlig for slike gebyrer. Vi kan sende og motta tekstmeldinger gjennom mobiloperatører og andre nettverk, og disse kan ha ulike grader av pålitelighet. Vi er ikke ansvarlige for betimeligheten eller endelig levering av meldingen, fordi dette er utenfor vår kontroll og er ansvaret til mobiloperatøren eller andre nettverk. Uavhengig av det ovenstående vil vi bruke mobilnummeret ditt i samsvar med vår personvernpolitikk.

 26. VARSEL OM APPLE

  Du anerkjenner at disse vilkårene bare er inngått mellom deg og AliveCor, ikke med Apple, og at Apple ikke er ansvarlig for appen og innholdet deri. Apple er på ingen måte forpliktet til å yte vedlikehold eller supporttjenester for appen. Dersom appen på noen måte ikke samsvarer med gjeldende garanti, kan du melde fra til Apple, så vil Apple tilbakebetale det du betalte for appen, om noe, og, i den grad gjeldende lover tillater det, har Apple ingen garantiforpliktelser overhodet i forbindelse med appen. Apple er ikke ansvarlig for å behandle krav, verken fra deg eller tredjeparter, i forbindelse med appen eller ditt innehav og/eller din bruk av appen, inkludert, men ikke begrenset til: (i) krav om produkterstatning, (ii) påstander om at appen ikke samsvarer med gjeldende juridiske eller regulatoriske krav, og (iii) krav som oppstår under forbrukerrett eller lignende lover. Apple er ikke ansvarlig for etterforskning, forsvar, forlik eller avvisning av noen som helst krav fra tredjeparter som går på at appen eller ditt innehav og bruk av appen bryter med nevnte tredjeparts immaterielle rettigheter. Du samtykker i å overholde aktuelle vilkår for tredjeparter når du bruker appen. Apple og deres datterselskaper er tredjeparter som har fordeler av disse vilkårene, og når du godtar disse vilkårene, vil Apple har rett (og anses for å ha godtatt retten) til å håndheve disse vilkårene mot deg som en tredjepart i vilkårene. Herved frem fremholder og garanterer du at (i) du ikke er bosatt i et land som er underlagt sanksjoner fra den amerikanske staten eller som amerikanske myndigheter anser som et «terrorist-støttende» land, og (ii) du ikke står oppført i amerikanske myndigheters liste over forbudte eller begrensede parter.

 27. Kontaktinformasjon. Denne tjenesten tilbys av AliveCor, Inc. Du kan kontakte oss ved å sende en e-post til support@alivecor.com.

Dato for seneste revisjon: 6. september, 2016

02LB46 Rev. 1 | September 2016