AliveCor Servicevoorwaarden van Dienst

Deze Servicevoorwaarden vormen een wettelijk bindende overeenkomst tussen u en AliveCor, Inc. (“AliveCor”, “wij”, of “ons”) met betrekking tot uw gebruik van de applicatie Kardia Mobile (de “App”) en internetdienst en de website van AliveCor op http://www.alivecor.com (gezamenlijk
de “Dienst”).

LEES DE VOLGENDE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR. DOOR OP ‘IK GA AKKOORD’ TE KLIKKEN OF DOOR DE DIENST TE GEBRUIKEN, ERKENT U DAT U DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN HEBT GELEZEN EN BEGREPEN EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U BENT GEBONDEN AAN DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN, INCLUSIEF HET PRIVACYBELEID VAN ALIVECOR (GEZAMENLIJK DE “VOORWAARDEN”). Indien u niet in aanmerking komt, of niet akkoord gaat met de Voorwaarden, hebt u geen toestemming van ons om de Dienst te gebruiken.

DE DIENST IS BESCHIKBAAR VOOR GEBRUIKERS IN DE VERENIGDE STATEN (VS), AUSTRALIË, ARUBA, CANADA, FRANKRIJK, DUITSLAND, HONG KONG, INDIA, IERLAND, ITALIË, JAMAICA, NEDERLAND, SPANJE, TRINIDAD, TOBAGO EN HET VERENIGD KONINKRIJK. DE DIENST IS UITSLUITEND BEDOELD OM ELEKTROCARDIOGRAMMEN (‘ECG-GEGEVENS) OP TE NEMEN, WEER TE GEVEN, OP TE SLAAN EN TE VERZENDEN. U, ALS GEBRUIKER VAN DE DIENST, BENT VERANTWOORDELIJK VOOR DE ECG-GEGEVENS DIE DOOR DE DIENST WORDEN OPGENOMEN EN OPGESLAGEN. DE DIENST IS NIET BEDOELD OM EEN DIAGNOSE TE STELLEN VOOR EEN HARTAANDOENING OF OM AUTOMATISCH ZORGVERLENERS OF PATIËNTEN TE WAARSCHUWEN VOOR MOGELIJK ERNSTIGE HARTAANDOENINGEN OF ABNORMALE HARTRITMESTOORNISSEN. HOEWEL U MET ALIVECOR EEN OPTIONELE ECG-INTERPRETATIEDIENST KUNT GEBRUIKEN, BEOORDEELT, CONTROLEERT, EVALUEERT OF ANALYSEERT ALIVECOR NIET AUTOMATISCH INFORMATIE DIE DOOR DE DIENST IS GEGENEREERD. HET IS UW VERANTWOORDELIJKHEID OM UW MEDISCHE GEGEVENS AAN UW ARTS TE VERSTREKKEN VOOR EEN GEDEGEN ANALYSE EN DIAGNOSE.

Tenzij u consument bent in een rechtsgebied waar het exclusieve gebruik van arbitrage voor geschillenbeslechting is verboden, bepalen deze Voorwaarden dat alle geschillen tussen u en AliveCor worden beslecht door BINDENDE ARBITRAGE. U GAAT AKKOORD DAT U UW RECHT OPGEEFT OM NAAR DE RECHTER TE GAAN om uw rechten onder deze overeenkomst te doen gelden of te verdedigen, behalve voor zaken die voor een kantonrechter kunnen worden voorgelegd. Uw rechten worden bepaald door een NEUTRALE ARBITER en NIET door een rechter of jury en uw vorderingen kunnen niet als groepsvordering worden ingesteld. Bekijk artikel ‎24 (“Geschillenbeslechting en arbitrage”) voor meer informatie inzake uw instemming om eventuele geschillen met AliveCor te bemiddelen.

 1. Gebruik van de Dienst. De Dienst is uitsluitend bedoeld om bepaalde gegevens die aan u behoren te uploaden, te bekijken, te delen met uw zorgverlener en te gebruiken zoals ze beschikbaar zijn gesteld door de Dienst. U kunt de Dienst niet voor enig ander doel openen of gebruiken. U kunt de Dienst, inclusief gegevens die aan u worden gepresenteerd op of door de Dienst, of anderszins door AliveCor voor u worden gehost of opgeslagen, uitsluitend namens uzelf en voor wettige en passende doeleinden gebruiken en onderworpen aan uw volledige naleving van deze Voorwaarden en andere richtlijnen en beleid die van toepassing zijn voor de Dienst die AliveCor van tijd tot tijd kan plaatsen.

 2. Ontvankelijkheid. U dient ten minste 13 jaar oud te zijn om de Dienst te gebruiken. Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden, verklaart en garandeert u ons dat: (a) u ten minste 13 jaar oud bent; (b) u niet eerder van de Dienst bent geschorst of verwijderd en (c) uw registratie en gebruik van de Dienst in overeenstemming is met alle van toepassing zijnde wetgeving en regelgeving binnen uw lokale rechtsgebied. Indien u de Dienst gebruikt namens een rechtspersoon, organisatie of bedrijf, verklaart en garandeert u dat u de bevoegdheid hebt om die organisatie aan deze Voorwaarden te binden en u gaat akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden namens die organisatie.

 3. Accounts en registratie. U dient uzelf te registreren voor een account voor toegang tot de meeste functies van de Dienst. Wanneer u zich registreert voor een account, kan het mogelijk zijn dat u ons wat informatie over uzelf moet verstrekken, zoals uw e-mailadres of andere contactgegevens. U gaat akkoord dat de gegevens die u aan ons verstrekt juist zijn en dat u deze te allen tijde juist en actueel houdt. Wanneer u zich registreert, wordt u gevraagd om een wachtwoord op te geven. U bent zelf verantwoordelijk om de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord te handhaven en u accepteert de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden. Indien u een reden hebt om te denken dat uw account niet meer veilig is, moet u ons onverwijld op de hoogte stellen via support@alivecor.com. Uw account kan automatisch vervallen na een periode van inactiviteit in verband met uw account van meer dan twaalf (12) achtereenvolgende maanden.

 4. Betaling. Voor toegang tot de Dienst, of tot bepaalde functies van de Dienst, dient u mogelijk te moeten betalen. Voordat u betaalt, hebt u de mogelijkheid om de kosten te bekijken en te accepteren die aan u in rekening worden gebracht. Alle kosten worden niet terugbetaald, voor zover volledig toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving. Indien AliveCor de kosten voor de Dienst wijzigt, inclusief door extra vergoedingen of kosten toe te voegen, zal AliveCor u voorafgaand op de hoogte stellen van deze wijzigingen. Indien u niet akkoord gaat met deze wijzigingen, kan AliveCor stoppen met het verstrekken van de Dienst aan u. AliveCor zal de betaalmethode gebruiken die u opgeeft op het moment van de aankoop. U machtigt AliveCor om alle bedragen in rekening te brengen die in deze Voorwaarden worden beschreven, voor de Dienst die u selecteert, volgens die betaalmethode. Indien u betaalt met een creditcard, kan AliveCor eerst toestemming zoeken van uw creditcard-account voorafgaand aan uw aankoop om te verifiëren of die creditcard geldig is en voldoende beschikbaar saldo heeft om uw aankoop te dekken. De Dienst kan functies bevatten voor het activeren, bijwerken of annuleren van periodieke betalingen voor periodieke kosten. Indien u periodieke betalingen via de Dienst activeert of bijwerkt, machtigt u AliveCor om alle opgebouwde bedragen op of voor de betalingstermijn van de opgebouwde bedragen periodiek in rekening te brengen, doorlopend en tot de annulering van de periodieke betaling of van uw account. Indien u de Dienst gebruikt om een bestaande gemachtigde eenmalige of periodieke betaling bij te werken of te annuleren, kan het meerdere werkdagen duren voordat de update of annulering van kracht wordt.

 5. App-licentie. Onder voorbehoud van de beperkingen die in deze Voorwaarden uiteen zijn gezet, verleent AliveCor u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepbare licentie om de App te installeren en te gebruiken in objectcode-formaat op apparaten die u bezit of bedient, uitsluitend voor gebruik met de Diensten. Door onze app(s) te downloaden of te gebruiken:

  1. erkent u dat de App in licentie is gegeven en niet aan u is verkocht; en

  2. erkent u dat externe voorwaarden en kosten van toepassing kunnen zijn op het gebruik en de werking van uw mobiele telefoon in verband met uw gebruik van de App, zoals algemene voorwaarden van uw aanbieder en kosten voor telefoondiensten, datatoegang of berichtmogelijkheden, en dat u alleen verantwoordelijk bent voor de betaling van enige en alle dergelijke kosten.

 6. Klinische interpretatiedienst

  1. Algemeen. De klinische interpretatiedienst van AliveCor (de “Klinische interpretatiedienst”) is een externe bron die een partnerschap is aangegaan met AliveCor om uw gegevens te importeren, te bekijken en te interpreteren. De Klinische interpretatiedienst rapporteert bevindingen in uw gegevens terug aan AliveCor en AliveCor stelt deze bevindingen vervolgens aan u beschikbaar binnen de Dienst. Door deze Voorwaarden te accepteren, gaat u hierbij akkoord met de registratie in de Klinische interpretatiedienst, hoewel uw gebruik van de Klinische interpretatiedienst optioneel is. U wordt alleen in rekening gebracht wanneer en als u één van de Klinische interpretatiediensten gebruikt. AliveCor behoudt zich het recht voor om de aanbieders van de Klinische interpretatiedienst te wijzigen of om één of meerdere aanbiedingen van de Klinische interpretatiedienst te stoppen.

  2. Rapporten. U kunt de Dienst gebruiken om rapporten van bevindingen te laten genereren door AliveCor aan de hand van uw gegevens. Rapporten die door AliveCor en een Klinische interpretatiedienst worden verstrekt, wijzen niet op een diagnose. Het geïnterpreteerde rapport is bedoeld als informatie voor u en om te worden gebruikt als hulpmiddel door uw arts om een goede diagnose en behandeling te stellen, waarbij rekening wordt gehouden met uw volledige medische geschiedenis. De diagnose op basis van uw gegevens kan uitsluitend worden voltrokken door uw arts. Het is uw verantwoordelijkheid om uw medische gegevens aan uw arts te verstrekken voor een gedegen analyse en diagnose.

  3. ECG-opnamen. U hebt de optie om op elk moment een ECG-opname van uw apparaat te verkrijgen. Uw ECG-opnamen zijn onderworpen aan meerdere factoren met betrekking tot uw gezondheid en activiteiten. AliveCor en de aanbieders van de Klinische interpretatiedienst geven geen garantie voor de nauwkeurigheid of klinische betekenis van de interpretatie van uw gegevens. Wees u ervan bewust dat uw arts het niet eens kan zijn met de interpretatie van uw gegevens. Indien u besluit om gebruik te maken van één van de Klinische interpretatiediensten, delen wij uw informatie wanneer u toestemming geeft via de Dienst.

  4. Beperkingen. Vanwege telegeneeskundige beperkingen kan uw lokale rechtsgebied uw vermogen beperken om gebruik te maken van de Klinische interpretatiedienst. Aangezien u gebruikmaakt van een mobiel apparaat om uw gegevens te verzamelen, is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de Klinische interpretatiedienst wettig is volgens uw lokale telegeneeskundige wetgeving.

 7. Persoonlijke bewakingsdienst. Onder bepaalde omstandigheden kan AliveCor u mededelingen of voorgestelde acties verstrekken op grond van de analyse van uw historische gegevens door AliveCor en andere informatie die u aan AliveCor hebt verstrekt, zoals ‘medicatie’, ‘symptomen’ of ‘activiteiten’. AliveCor kan bijvoorbeeld voorstellen dat u periodiek uw gegevens naar de Klinische interpretatiedienst stuurt voor een permanente bewaking van de gezondheid van uw hart. Dergelijke mededelingen of voorgestelde acties, of afwezigheid daarvan, vormen geen indicatie van uw gezondheid en deze mededelingen of voorgestelde acties zijn ook niet bedoeld om de mening van uw arts te vervangen. Het is uw verantwoordelijkheid om uw gegevens aan uw arts te verstrekken en om met uw arts te bespreken wat de juiste handelwijze is op basis van uw medische geschiedenis. Met AliveCor kunt u ook herinneringsberichten plannen met behulp van de Dienst, zoals herinneringen om medicijnen in te nemen. AliveCor doet geen uitspraken over de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid of tijdigheid van pushmeldingen, omdat delen van het proces zich buiten de controle van AliveCor bevinden. U accepteert dat het vertrouwen op deze herinneringen op eigen risico is en AliveCor wijst elke aansprakelijkheid af die voortvloeit uit uw gebruik ervan. U gaat akkoord dat AliveCor pushmeldingen naar uw mobiele apparaat kan sturen voor aan de Dienst gerelateerde- of marketingdoeleinden, indien ze zijn ingeschakeld en overeenkomstig zijn met het AliveCor Privacybeleid. U kunt pushmeldingen uitschakelen via de instellingen van uw apparaat.

 8. Gebruikersverklaringen en garanties. U verklaart en garandeert aan AliveCor dat (1) u een inwoner bent van de VS, Australië, Aruba, Canada, Frankrijk, Duitsland, Hong Kong, India, Ierland, Italië, Jamaica, Nederland, Spanje, Trinidad, Tobago of het Verenigd Koninkrijk; (2) deze Voorwaarden door u zijn uitgevoerd en aangeleverd en een geldige en bindende overeenkomst met u vormen, die tegen u uitvoerbaar is conform de voorwaarden; (3) als u de Dienst namens een andere entiteit gebruikt, u een gemachtigde vertegenwoordiger bent van de entiteit en bent u gemachtigd en gaat u akkoord om de entiteit aan deze Voorwaarden te binden; (4) u de Dienst niet opent of gebruikt tenzij uitdrukkelijk toegestaan door deze Voorwaarden en aanvullende instructies, richtlijnen of beleid dat door AliveCor is uitgegeven, met inbegrip van dergelijke richtlijnen die in de Dienst zijn geplaatst; (5) u de Dienst volledig conform de van toepassing zijnde wetgeving opent en gebruikt en (6) alle informatie, gegevens en ander materiaal die door u zijn verstrekt ter ondersteuning van uw accountregistratie in alle opzichten correct en waar zijn.

 9. Gebruikersinhoud

  1. Gebruikersinhoud algemeen. Bepaalde functies van de Dienst kunnen u, uw zorgverlener of andere gebruikers toestaan om inhoud naar de Dienst te uploaden, met inbegrip van berichten, afbeeldingen, gegevens, tekst, locatie-informatie en andere soorten informatie (“Gebruikersinhoud”) en om Gebruikersinhoud op de Dienst te publiceren. U behoudt het auteursrecht, inclusief morele rechten, en andere eigendomsrechten die u hebt op de Gebruikersinhoud die u op de Dienst plaatst.

  2. Beperkte licentieverlening voor AliveCor. Door Gebruikersinhoud te plaatsen of te publiceren, verleent u AliveCor een doorlopend, onherroepelijk, wereldwijd, niet-exclusief, royaltyvrij, volledig betaald, overdraagbaar recht en licentie (met het recht op sublicentie) om uw Gebruikersinhoud, geheel of gedeeltelijk, te gebruiken, onder te brengen, op te slaan, over te dragen, weer te geven, uit te voeren, te reproduceren, te wijzigen, afgeleide werken ervan te maken en te verspreiden voor elk doel in overeenstemming met ons Privacybeleid, in elk mediaformaat en via elk mediakanaal dat nu bekend is of hierna wordt ontwikkeld. We kunnen ook geanonimiseerde gegevens en afbeeldingen maken van uw Gebruikersinhoud en dergelijke gegevens en afbeeldingen zullen geen deel meer uitmaken van uw Gebruikersinhoud. U doet onherroepelijk en voor altijd afstand van rechten die u hebt met betrekking tot het wijzigen of manipuleren van uw Gebruikersinhoud op elke manier die voor u bezwaarlijk kan zijn. AliveCor behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken te weigeren uw Gebruikersinhoud te accepteren, te plaatsen, weer te geven of te verzenden.

  3. Beperkte licentieverlening voor andere gebruikers. Door Gebruikersinhoud te plaatsen of met andere gebruikers van de Dienst te delen, verleent u deze gebruikers een niet-exclusieve licentie om die Gebruikersinhoud te openen en te gebruiken, zoals is toegestaan door deze Voorwaarden en de functie van de Dienst.

  4. Verklaringen en garanties van Gebruikersinhoud. U alleen bent verantwoordelijk voor uw Gebruikersinhoud en de gevolgen van het plaatsen of publiceren van Gebruikersinhoud. Door Gebruikersinhoud te plaatsen of te publiceren, bevestigt, verklaart en garandeert u dat:

   1. u de maker en eigenaar bent van de Gebruikersinhoud, of de benodigde licenties, rechten, toestemmingen en machtigingen hebt om AliveCor en gebruikers van de Dienst te machtigen om uw Gebruikersinhoud zo nodig te gebruiken en te verspreiden om de licenties uit te oefenen die door u in dit artikel worden verleend, op een manier die door AliveCor, de Dienst en deze Voorwaarden is overwogen; en

   2. uw Gebruikersinhoud, en het gebruik van uw Gebruikersinhoud zoals door deze Voorwaarden is overwogen, zal niet: (i) inbreuk maken op of misbruik maken van externe rechten of deze schenden, met inbegrip van het auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, handelsgeheimen, morele recht, privacyrecht, recht op publiciteit of ander intellectueel eigendom of eigendomsrecht; (ii) laster, ontering, smaad of het recht op privacy, publiciteit of andere eigendomsrechten van een ander persoon schaden; of (iii) veroorzaken dat AliveCor een wet of regelgeving overtreedt.

    U gaat akkoord om alle royalty’s, kosten of andere gelden te betalen verschuldigd aan een persoon vanwege Gebruikersinhoud die u plaatst op of via de Dienst.

    1. Vrijwaring Gebruikersinhoud. Wij zijn niet verplicht om Gebruikersinhoud te bewerken of te controleren die u of andere gebruikers plaatsen of publiceren en wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor Gebruikersinhoud. AliveCor kan echter, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, Gebruikersinhoud screenen, verwijderen, bewerken of blokkeren die naar ons eigen oordeel deze Voorwaarden schendt of anderszins verwerpelijk is. U begrijpt dat wanneer u de Dienst gebruikt, u wordt blootgesteld aan Gebruikersinhoud van een verscheidenheid aan bronnen en erkent dat Gebruikersinhoud onjuist, offensief, onfatsoenlijk of aanstootgevend kan zijn. Voor zover volledig toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving gaat u akkoord om afstand te doen, en doet u afstand, van een wettelijk of billijk recht of rechtsmiddel dat u tegen AliveCor hebt of kunt hebben met betrekking tot Gebruikersinhoud. Wij wijzen uitdrukkelijk elke en alle aansprakelijkheid af in verband met Gebruikersinhoud, voor zover volledig toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving. Indien door een gebruiker of eigenaar van inhoud is gemeld dat Gebruikersinhoud naar verluidt niet aan deze Voorwaarden voldoet, kunnen we de bewering onderzoeken en naar eigen goeddunken bepalen om de Gebruikersinhoud te verwijderen, waar wij op elk moment en zonder kennisgeving het recht op hebben.

    2. Procedure voor onrechtmatige Gebruikersinhoud

     Indien u van mening bent dat Gebruikersinhoud niet conform deze Voorwaarden is, meldt u dat aan ons.

     Wij houden ons aan de bepalingen van de Digital Millennium Copyright Act (de Amerikaanse “DMCA”) die van toepassing is op onze activiteiten (17 U.S.C. §512, zoals gewijzigd). Indien u een aan intellectueel eigendomsrecht gerelateerde klacht hebt over materiaal dat op de Dienst is geplaatst, kunt u contact opnemen met onze aangewezen agent op het volgende adres:

     AliveCor, Inc.

     T.A.V.: Legal Department (Copyright Notification)

     444 Castro Street, Suite 600

     Mountain View, CA 94041

     650-396-8650

     E-mail: copyright@alivecor.com

     Let op dat u onder de van toepassing zijnde wetgeving, als u opzettelijk valse, misleidende of onjuiste informatie verstrekt dat Gebruikersinhoud inbreuk pleegt, u kunt worden onderworpen aan een civiele of strafrechtelijke sanctie.

     Elke melding onder de Digital Millennium Copyright Act (de “DMCA”) waarin wordt beweerd dat materiaal dat door de Dienst wordt ondergebracht of verspreid een inbreuk doet op intellectueel eigendomsrecht dient alle informatie te omvatten die vereist wordt door de DMCA voor dergelijke meldingen.

     • Herhaaldelijke overtreders. AliveCor zal de accounts van gebruikers die door AliveCor zijn bepaald als “Herhaaldelijk overtreders” onmiddellijk beëindigen. Een Herhaaldelijke overtreder is een gebruiker die is aangemeld vanwege inbreukmakende activiteiten of waarvan Gebruikersinhoud minstens drie keer is verwijderd van de Dienst.
 10. Verboden gedrag. DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENST GAAT U AKKOORD OM U TE WEERHOUDEN VAN:

  1. gebruik van of toegang tot de Dienst (a) vanuit een rechtsgebied waar dergelijk gebruik of toegang niet is toegestaan (b) vanwege onwettige doeleinden of (c) in strijd met een plaatselijke, regionale, nationale of internationale wet;

  2. gedragsactiviteiten die schadelijk kunnen zijn voor anderen of die de reputatie van AliveCor kunnen schaden;

  3. het schenden, of anderen aanmoedigen om te schenden, van een recht van derden, met inbegrip van inbreuk of misbruik maken van een intellectueel eigendomsrecht van derden, of het vrijgeven van persoonlijke informatie over een ander persoon;

  4. het plaatsen, uploaden of verspreiden van marketing- of advertentielinks of inhoud, of Gebruikersinhoud of andere inhoud die onwettig, lasterlijk, onjuist is of die een redelijk persoon bezwaarlijk, godslasterlijk, onfatsoenlijk, pornografisch, intimiderend, bedreigend, gênant, haatdragend of anderszins ongepast acht;

  5. schrapers, robots of andere apparaten die gegevens verzamelen op of via de Dienst of de Dienst inkaderen of anderszins aan derden verstrekken zonder de toestemming van AliveCor;

  6. het bemoeien met aan beveiliging relateerde functies van de Dienst, met inbegrip van: (a) functies uitschakelen of omzeilen die het gebruik of het kopiëren van inhoud voorkomen of beperken of (b) reverse-engineering, decompileren of anderszins proberen de broncode van een deel van de Dienst te ontdekken, met inbegrip van de app(s), behalve voor zover een dergelijke activiteit uitdrukkelijk is toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving ondanks deze beperking.

  7. het bemoeien met de werking van de Dienst of met het genot van een gebruiker van de Dienst, met inbegrip van: (a) het uploaden of anderszins verspreiden van een virus, adware, spyware, worm of andere kwaadaardige code; (b) een ongevraagd aanbod doen of adverteren bij een andere gebruiker van de Dienst; (c) proberen om persoonsgegevens te verzamelen, met inbegrip van maar niet beperkt tot ECG-gegevens of andere gezondheidsgegevens over een andere gebruiker of derden zonder hun toestemming; of (d) het verstoren of onderbreken van een netwerk, apparatuur of server die is verbonden met of wordt gebruikt om de Dienst te verstrekken of het schenden van een regelgeving, beleid of procedure van een dergelijk netwerk, apparatuur of server;

  8. het uitvoeren van frauduleuze activiteiten, met inbegrip van zich voordoen als een persoon of entiteit, een valse relatie beweren, een andere Dienst of account zonder toestemming openen of de registratiegegevens van uw account vervalsen;

  9. het aanpassen, vertalen of maken van afgeleide werken, aanpassingen of compilaties van, of op basis van, de Dienst of een deel daarvan of om de Dienst of een deel daarvan te gebruiken, te kopiëren of te reproduceren anders dan uitdrukkelijk is toegestaan onder deze Voorwaarden;

  10. het toewijzen, in sublicentie geven, leasen, verkopen, een veiligheidsbelang verlenen in, of anderszins de toegang overdragen die onder deze Voorwaarden of Materialen (zoals gedefinieerd in artikel ‎15) wordt verleend of een recht of vermogen om Materiaal te bekijken, te openen of te gebruiken; of

  11. de poging om één van deze handelingen die in dit artikel ‎10 worden beschreven uit te voeren of om een persoon te helpen of toe te staan om zich te betrekken bij een van de handelingen die worden beschreven in dit artikel ‎10.

 11. Externe diensten en gekoppelde websites. AliveCor kan via de Dienst hulpmiddelen verstrekken waarmee u gegevens kunt exporteren, met inbegrip van maar niet beperk tot ECG-gegevens en Gebruikersinhoud, naar externe applicaties of diensten, zoals Google Fit of Apple Health, of om gegevens van dergelijke externe applicaties of diensten te importeren, waaronder via functies waarmee u uw account op AliveCor kunt koppelen aan een account op de externe dienst. Door één van deze hulpmiddelen te gebruiken, verklaart en garandeert u en gaat u akkoord dat dergelijke overdrachten toegestaan zijn onder de van toepassing zijnde wetgeving en dat u gemachtigd bent om die gegevens naar of van de toepasselijke externe dienst over te dragen, en dat wij dat namens u kunnen doen. Wij hebben geen controle over externe diensten en we zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw geëxporteerde gegevens door een externe dienst. Indien u de functies van de Dienst inschakelt die zijn ontworpen om gegevens van dergelijke externe diensten te importeren, geeft u hierbij toestemming en verleent u AliveCor een eeuwigdurende, onherroepelijke licentie om dergelijke geïmporteerde gegevens te gebruiken en deze vrij te geven aan derden, zoals uw zorgverlener, in overeenstemming met ons Privacybeleid en de toepasselijke wetgeving. De Dienst kan ook koppelingen naar externe websites bevatten. Wij hebben geen controle over gekoppelde websites en we zijn niet verantwoordelijk voor hun inhoud.

 12. Beëindiging van gebruik; stopzetten en wijzigen van de Dienst. U kunt uw account te allen tijde beëindigen door de procedures te volgen die op de website van AliveCor worden beschreven of door contact op te nemen met de klantenservice via support@alivecor.com. Indien u bepalingen van deze Voorwaarden schendt, wordt de toestemming van ons om de Dienst te gebruiken automatisch beëindigd. Bovendien kan AliveCor naar eigen goeddunken uw gebruikersaccount op de Dienst beëindigen of opschorten of uw toegang tot de Dienst te allen tijde beëindigen indien u een bepaling van deze Voorwaarden schendt, indien we een deel van de Diensten niet meer verlenen of vanwege een andere reden, met of zonder kennisgeving. Wij behouden ons ook het recht voor om de Dienst te allen tijde, tijdelijk of permanent, zonder kennisgeving te wijzigen of stop te zetten (met inbegrip van het beperken of stopzetten van bepaalde functies van de Dienst). Voor zover volledig is toegestaan onder de van toepassing zijnde wetgeving zijn wij niet aansprakelijk op grond van een wijziging aan de Dienst of opschorting of beëindiging van uw toegang of gebruik van de Dienst, op voorwaarde dat als AliveCor de Dienst niet meer beheert en uw toegang tot de Dienst overeenkomstig beëindigt u het recht hebt op een pro-rata terugbetaling van vooraf betaalde kosten die u aan AliveCor hebt betaald voor het gebruik van de Dienst. Bij de beëindiging van uw account of deze overeenkomst, om welke reden dan ook, kan AliveCor naar eigen goeddunken gegevens gekoppeld aan uw account verwijderen.

 13. Privacybeleid; aanvullende voorwaarden

  1. Privacybeleid. Lees het Privacybeleid van AliveCor zorgvuldig door voor informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, opslaan en vrijgeven. Het Privacybeleid van AliveCor is via deze verwijzing opgenomen, en maakt deel uit van, deze Voorwaarden. U stemt in met het verzamelen, onderbrengen, gebruik, de vrijgave en andere verwerking of behandeling van uw persoonsgegevens (met inbegrip van gegevens delen met externe aanbieders) zoals beschreven in het Privacybeleid van AliveCor.

  2. Aanvullende voorwaarden. Uw gebruik van de Dienst is onderworpen aan alle aanvullende voorwaarden, beleid, regels of richtlijnen die van toepassing zijn op de Dienst of bepaalde functies van de Dienst waar wij op kunnen plaatsen of naar kunnen koppelen vanaf de Dienst (de “Aanvullende voorwaarden”), zoals licentieovereenkomsten met eindgebruikers voor downloadbare softwaretoepassingen of regels die van toepassing zijn op een bepaalde functie of bepaalde inhoud op de Dienst, onverminderd het bepaalde in artikel ‎14. Alle Aanvullende voorwaarden zijn via deze verwijzing opgenomen, en maken deel uit van, deze Voorwaarden.

 14. Wijzigingen aan deze Voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze Voorwaarden op elk moment doorlopend te wijzigen. Bekijk deze Voorwaarden regelmatig voor wijzigingen. Indien een wijziging aan deze Voorwaarden uw rechten of plichten wezenlijk verandert, informeren wij u over de gewijzigde Voorwaarden via e-mail naar het adres dat u hebt verstrekt in uw gebruikersprofiel en/of in een mededeling in de Dienst of op onze website. Belangrijke wijzigingen gaan van kracht na uw aanvaarding van dergelijke gewijzigde Voorwaarden of na uw voortgezette gebruik van de Dienst nadat we onze mededeling van de wijzigingen hebben verzonden of geplaatst, afhankelijk welke eerder plaatsvindt. Onbelangrijke wijzigingen gaan van kracht na de publicatie ervan. Geschillen die voortvloeien uit deze Voorwaarden worden beslecht in overeenstemming met de versie van deze Voorwaarden die van kracht was op het moment dat het geschil zich voordeed. Indien u niet akkoord gaat met een wijziging van deze Voorwaarden, is uw enige en exclusieve rechtsmiddel het annuleren van uw account. U kunt deze Voorwaarden onder geen enkele omstandigheid aanpassen of wijzigen.

 15. Eigendom; eigendomsrechten. De Dienst is eigendom van en wordt geëxploiteerd door AliveCor. De visuele interfaces, de afbeeldingen, het ontwerp, de compilatie, de informatie, de gegevens, de computercode (met inbegrip van de broncode of objectcode), de producten, de software, de diensten en alle andere onderdelen van de Dienst (“Materialen”) die door AliveCor worden verstrekt, zijn beschermd door intellectueel eigendom en andere wetgeving. Alle Materialen die zijn opgenomen in de Dienst zijn het eigendom van AliveCor of van onze externe licentiegevers. Tenzij AliveCor hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft verleend, kunt u de Materialen niet gebruiken. AliveCor behoudt alle rechten op de Materialen die niet uitdrukkelijk in deze Voorwaarden worden verleend.

 16. Onderaannemers. Hierbij stemt u in met de inschakeling van derden door AliveCor (met inbegrip van de filialen van AliveCor) om de volledige of een deel van de Dienst of de website van AliveCor, zoals de klinische interpretatiedienst, uit te voeren of de uitvoering ervan te ondersteunen.

 17. Feedback. Indien u ervoor kiest om een bijdrage en suggesties te geven over problemen met of voorgestelde wijzigingen of verbeteringen aan de Dienst (“Feedback”), verleent u hierbij AliveCor een onbeperkt, voortdurend, onherroepelijk, niet-exclusief, volledig betaald, royaltyvrij recht om op elke wijze en voor elk doel gebruik te maken van de Feedback, met inbegrip van het verbeteren van de Dienst en het maken van andere producten en diensten.

 18. Vrijwaring. Voor zover volledig onder de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, bent u verantwoordelijk voor uw gebruik van de Dienst en vrijwaart u en, indien door AliveCor gelast, verdedigt u AliveCor en haar functionarissen, bestuurders, medewerkers, consultants, filialen, dochterondernemingen en agenten (gezamenlijk de “AliveCor entiteiten”) van en tegen elke vordering, aansprakelijkheid, schade, verlies en onkosten, met inbegrip van redelijke honoraria en kosten voor advocaten, die voortvloeien uit of op enige wijze verband houden met: (a) uw toegang tot, gebruik van, of vermeende gebruik van, de Dienst; (b) uw schending van een deel van deze Voorwaarden, een verklaring, garantie of overeenkomst waar naar wordt verwezen in deze Voorwaarden of een toepasselijke wet- of regelgeving; (c) uw schending van een recht van derden, met inbegrip van een intellectueel eigendomsrecht of publiciteit, vertrouwelijkheid, ander eigendom of privacyrecht; (d) een geschil of probleem tussen u en een derde partij en (e) alle vorderingen die voortvloeien uit een vermeende fraude, opzettelijk wangedrag, strafbare feiten of grove nalatigheid door u. Voor zover volledig onder de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, behouden wij ons het recht voor om, op onze eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle over een zaak op te nemen die anderszins is onderworpen aan vrijwaring door u (zonder beperking van uw vrijwaringsverplichtingen met betrekking tot die zaak) en in welk geval u akkoord gaat om samen te werken in onze verdediging tegen die vordering.

 19. Afwijzing van aansprakelijkheid; geen garanties

  DE DIENST EN ALLE MATERIALEN EN INHOUD DIE VIA DE DIENST BESCHIKBAAR ZIJN, WORDEN “ALS ZODANIG” EN OP BASIS VAN “BESCHIKBAARHEID” VERSTREKT ZONDER GARANTIE OF ENIGE VOORWAARDEN, ZOWEL EXPLICIET ALS IMPLICIET. DE ALIVECOR ENTITEITEN WIJZEN ALLE GARANTIES AF, ZOWEL EXPLICIET ALS IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE DIENST, ALLE MATERIALEN EN INHOUD DIE VIA DE DIENST BESCHIKBAAR ZIJN EN ALLE SOFTWARE OF HARDWARE VERBONDEN AAN OF GEBRUIKT MET DE DIENST, OF DE BESCHIKBAARHEID VAN HET VOORGAANDE, MET INBEGRIP VAN: (A) IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM, ONGESTOORD GENOT OF NIET-INBREUK; (B) EEN GARANTIE DIE VOORTVLOEIT UIT EEN TRANSACTIE, GEBRUIK OF HANDEL EN (C) EEN GARANTIE OF ECG-GEGEVENS OF ANDERE INFORMATIE DIE BESCHIKBAAR ZIJN OP OF WORDEN VERZONDEN DOOR DE DIENST WAAR, VOLLEDIG OF JUIST ZIJN. U ERKENT EN AANVAARDT IN HET BIJZONDER DAT ALIVECOR NIET VERANTWOORDELIJK IS VOOR BESLUITEN BETREFFENDE GEZONDHEID OF GERELATEERDE BESLUITEN DIE DOOR U OF UW ZORGVERLENER WORDEN GENOMEN OP BASIS VAN DE VERZAMELDE, VERZONDEN OF WEERGEGEVEN GEGEVENS DOOR OF OP DE DIENST, ONGEACHT OF DEZE GEGEVENS JUIST OF ONJUIST ZIJN. DE ALIVECOR ENTITEITEN GARANDEREN NIET DAT DE DIENST OF EEN DEEL VAN DE DIENST, OF MATERIALEN OF INHOUD DIE VIA DE DIENST WORDEN AANGEBODEN, ONONDERBROKEN, VEILIG OF VRIJ ZIJN VAN FOUTEN, VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ELEMENTEN, EN GARANDEREN NIET DAT EEN VAN DEZE PROBLEMEN WORDEN GECORRIGEERD.

  GEEN ENKEL ADVIES OF INFORMATIE, ZOWEL MONDELING ALS SCHRIFTELIJK, DIE DOOR U IS VERKREGEN VIA DE DIENST OF MATERIALEN OF INHOUD BESCHIKBAAR VIA DE DIENST VORMT EEN GARANTIE BETREFFENDE EEN VAN DE AliveCor ENTITEITEN OF DE DIENST DIE NIET UITDRUKKELIJK IS VERMELD IN DEZE VOORWAARDEN. U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR ALLE RISICO’S EN SCHADE ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN OF TOEGANG TOT DE DIENST, UW OMGANG MET EEN ANDERE GEBRUIKER VAN DE DIENST EN MATERIALEN OF INHOUD BESCHIKBAAR VIA DE DIENST. U BEGRIJPT EN GAAT AKKOORD DAT U DE DIENST GEBRUIKT EN MATERIALEN OF INHOUD VIA DE DIENST EN ALLE VERBONDEN WEBSITES OF DIENSTEN GEBRUIKT, OPENT, DOWNLOADT OF ANDERSZINS VERKRIJGT NAAR EIGEN INZICHT EN OP EIGEN RISICO EN DAT U ALLEEN VERANTWOORDELIJK BENT VOOR SCHADE AAN UW EIGENDOM (MET INBEGRIP VAN UW COMPUTERSYSTEEM OF MOBIEL APPARAAT DAT U IN VERBAND MET
  DE DIENST GEBRUIKT) OF HET VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DE DIENST OF VAN HET DOWNLOADEN OF GEBRUIKEN VAN DAT MATERIAAL OF DIE INHOUD.

  DE BOVENSTAANDE PARAGRAFEN ZIJN VAN TOEPASSING VOOR ZOVER VOLLEDIG VAN TOEPASSING ONDER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN KUNNEN EEN AFWIJZING VAN GARANTIE VERBIEDEN, MET NAME EEN AFWIJZING VAN GARANTIE DIE WORDT VERLEEND OF GEÏMPLICEERD DOOR DE WET, ZOALS WETTELIJKE GARANTIES OF DE CONFORMITEIT VOOR GOEDEREN DIE AAN CONSUMENTEN IN DE EU WORDEN AANGEBODEN, EN U KUNT ANDERE RECHTEN HEBBEN DIE PER RECHTSGEBIED VERSCHILLEN.

 20. Beperking van aansprakelijkheid

  DE ALIVECOR ENTITEITEN ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL VOOR U AANSPRAKELIJK VOOR EEN DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLG- OF STRAFRECHTELIJKE SCHADE (MET INBEGRIP VAN SCHADE VANWEGE VERLIES VAN WINST, GOODWILL OF EEN ANDERE IMMATERIËLE SCHADE) DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN, OF UW ONVERMOGEN VOOR TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN, DE DIENST EN MATERIALEN OF INHOUD OP DE DIENST, HETZIJ OP BASIS VAN GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID), KRACHTENS DE
  WET OF EEN ANDERE WETTELIJKE THEORIE EN ONGEACHT OF EEN ALIVECOR ENTITEIT OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID OP SCHADE. TER VOORKOMING VAN TWIJFEL, OMVAT DE UITGESLOTEN SCHADE OOK, ZONDER BEPERKING, HET VERLIES OP BESPARINGEN OF INKOMSTEN; HET VERLIES VAN WINST; HET VERLIES VAN GEBRUIK; HET VERLIES VAN LEVEN OF GEZONDHEID; DE VORDERINGEN VAN DERDEN EN KOSTEN VAN VERVANGENDE APPARATUUR OF DIENSTEN.

  BEHALVE ALS BEDOELD IN ARTIKEL ‎24.5, ALS ALIVECOR NIET WETTELIJK DE AANSPRAKELIJKHEID KAN AFWIJZEN VOOR EEN VAN DE VOORGAANDE SCHADES, IS DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ALIVECOR ENTITEITEN AAN U VOOR ALLE VORDERINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET HET GEBRUIK VAN OF EEN ONVERMOGEN VAN HET GEBRUIK VAN EEN DEEL VAN DE DIENST OF ANDERSZINS ONDER DEZE VOORWAARDEN, HETZIJ OP BASIS VAN EEN OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, BEPERKT TOT HET HOOGSTE BEDRAG DAT U HEBT BETAALD OM VAN DE DIENST GEBRUIK
  TE MAKEN, OF $100, VOOR ZOVER VOLLEDIG TOEGESTAAN DOOR DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING.

  SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLG- OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOE, IN WELK GEVAL DERGELIJKE BEPERKINGEN VOOR U VAN TOEPASSING ZIJN VOOR ZOVER TOEGESTAAN IN EEN DERGELIJK RECHTSGEBIED. Tevens zal niets in deze Voorwaarden een aansprakelijkheid beperken of uitsluiten die niet beperkt of uitgesloten wordt door de wet, ZOALS AANSPRAKELIJKHEID VOOR HET OPZETTELIJK SCHENDEN VAN DEZE VOORWAARDEN. NIETS IN DEZE VOORWAARDEN BEÏNVLOEDT UW WETTELIJKE RECHTEN ALS CONSUMENT.

  ELKE BEPALING VAN DEZE VOORWAARDEN DIE EEN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID, VRIJWARING VAN GARANTIE OF UITSLUITING VAN SCHADE VERLEENT, IS BEDOELD VOOR EN WIJST DE RISICO’S AAN TUSSEN DE PARTIJEN ONDER DEZE VOORWAARDEN. DEZE TOEWIJZING IS EEN ESSENTIEEL ONDERDEEL VAN DE GRONDSLAG VAN DE AFSPRAAK TUSSEN DE PARTIJEN. ELK VAN DEZE BEPALINGEN KAN WORDEN GESCHEIDEN EN IS ONAFHANKELIJK VAN ALLE ANDERE BEPALINGEN IN DEZE VOORWAARDEN. DE BEPERKINGEN IN DIT ARTIKEL ‎20 ZIJN VAN TOEPASSING INDIEN EEN BEPERKTE VERHAALSMOGELIJKHEID FAALT IN HAAR WEZENLIJKE DOEL.

 21. Overmacht. AliveCor wordt vrijgesteld van prestaties onder deze Voorwaarden gedurende een periode die wordt verhinderd of vertraagd door de uitvoering van verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, als gevolg van Overmacht. Voor zover volledig is toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving, voor de doeleinden van dit artikel, betekent “Overmacht” een geval of reeks gevallen die worden veroorzaakt door of een gevolg zijn van het volgende: (1) weersomstandigheden of andere natuurelementen of natuurrampen; (2) oorlogsdaden of terrorisme, oproer, rellen, burgerlijke onlusten of opstand; (3) quarantaine of embargo’s, (4) stakingen; (5) uitval van telecommunicatie, netwerk, computer, server of internet; (6) ongeoorloofde toegang tot de informatietechnologiesystemen van AliveCor door derden of (7) andere oorzaken buiten de redelijke controle van AliveCor.

 22. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken. Voor zover volledig is toegestaan volgens de van toepassing zijnde wetgeving worden deze Voorwaarden beheerst door de wetten van de staat Californië, ongeacht de beginselen van wetsconflicten. Indien een rechtszaak of gerechtelijke procedure onder deze Voorwaarden is toegestaan, gaan u en AliveCor akkoord om u te onderwerpen aan het persoonlijke en exclusieve rechtsgebied van de staatsrechtbanken en federale rechtbanken binnen het gewest Santa Clara, Californië, voor het doel van geschillenbeslechting. Indien u een klant bent die zich binnen de EU bevindt, is een dergelijk rechtsgebied van het gewest Santa Clara niet-exclusief. Wij beheren de Dienst vanuit onze kantoren in de Verenigde Staten en wij leggen geen verklaring af dat
  de Materialen in de Dienst geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op andere locaties.

 23. Algemeen. Deze Voorwaarden, samen met het Privacybeleid en andere overeenkomsten die uitdrukkelijk via verwijzing in deze Voorwaarden zijn opgenomen, vormen de volledige en exclusieve afspraak en overeenkomst tussen u en AliveCor met betrekking tot uw gebruik van de Dienst. Behalve zoals uitdrukkelijk hierboven is toegestaan, kunnen deze Voorwaarden uitsluitend worden gewijzigd door een schriftelijke overeenkomst die is ondertekend door de bevoegde vertegenwoordigers van alle partijen van deze Voorwaarden. U mag deze Voorwaarden of uw rechten onder deze Voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, van rechtswege of anderszins, niet toewijzen of overdragen zonder onze schriftelijke toestemming, die kan worden verleend of geweigerd naar eigen goeddunken van AliveCor. Elke poging tot toewijzing door u zonder een dergelijke toestemming is ongeldig en nietig. Wij kunnen deze Voorwaarden toewijzen op elk moment en zonder kennisgeving of toestemming, voor zover volledig is toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving. Het gebrek om prestaties te eisen van een bepaling beïnvloedt ons recht niet om prestaties te eisen op een ander tijdstip daarna, noch zal een verklaring van afstand door ons van een schending of verzuim van deze Voorwaarden, of een bepaling van deze Voorwaarden, een verklaring van afstand zijn van een daaropvolgende schending of verzuim van de bepaling zelf. Het gebruik van artikelkopjes in deze Voorwaarden is uitsluitend ter gemak en heeft geen invloed op de interpretatie van een bepaling. Indien een deel van deze Voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht, zal het onuitvoerbare deel zo veel mogelijk van kracht zijn en de resterende delen zullen volledig van kracht blijven. Na beëindiging van deze Voorwaarden blijven de artikelen ‎2 en ‎7 tot en met ‎25, samen met het Privacybeleid en andere bijbehorende overeenkomsten, van kracht.

 24. Geschillenbeslechting en arbitrage

  1. Algemeen. Voor zover volledig is toegestaan volgens de van toepassing zijnde wetgeving en in het belang om geschillen tussen u en AliveCor op de meest doelmatige en kosten-effectieve manier te beslechten, gaan u en AliveCor akkoord dat elk geschil dat voortvloeit in verband met deze Voorwaarden wordt beslecht door bindende arbitrage, tenzij u een consument bent in een rechtsgebied waar het exclusieve gebruik van arbitrage voor geschillenbeslechting is verboden.

  2. Arbitrage is minder formeel dan een rechtszaak in de rechtbank. Arbitrage maakt gebruik van een neutrale arbiter in plaats van een rechter of jury, kan een meer beperkte ontdekking bieden dan in de rechtbank en kan worden onderworpen aan een zeer beperkte beoordeling door rechtbanken. Arbiters kunnen dezelfde schadevergoedingen en compensaties opleggen als een rechtbank. Deze overeenkomst om te bemiddelen in geschillen omvat alle vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met een aspect van deze Voorwaarden, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad, krachtens de wet, fraude, misleiding of een andere wettelijke theorie, en ongeacht of een vordering zich voordoet tijdens of na de beëindiging van deze Voorwaarden. U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT, DOOR DEZE VOORWAARDEN AAN TE GAAN, U EN ALIVECOR BEIDE AFSTAND DOEN VAN HET RECHT OP EEN RECHTSZAAK DOOR EEN JURY OF OM DEEL TE NEMEN IN EEN GROEPSVORDERING, VOOR ZOVER VOLLEDIG IS TOEGESTAAN DOOR DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING.

  3. Uitzonderingen. Ondanks het bepaalde in artikel ‎24 zal niets in deze Voorwaarden worden geacht om afstand te doen van het recht van elke partij of dit uitsluiten of beperken om: (a) een individuele actie voor een kantonrechter te brengen; (b) een handhavingsactie voeren door middel van de toepasselijke federale, staats- of plaatselijke instantie als die actie beschikbaar is; (c) een voorlopige voorziening in te stellen in een rechtbank of (d) een proces aanhangig maken in een rechtbank om een vordering van inbreuk op intellectueel eigendom aan te pakken.

  4. Arbiter. Voor zover volledig is toegestaan volgens de van toepassing zijnde wetgeving wordt een arbitrage tussen u en AliveCor beslecht volgens de Federal Arbitration Act (Federale Arbitrage Wet), en beheerst door de Commercial Dispute Resolution Procedures en de Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes (gezamenlijk AAA-regels) van de American Arbitration Association (“AAA”), zoals gewijzigd door deze Voorwaarden, en wordt beheerd door de AAA. De AAA-regels en indieningsformulieren zijn online beschikbaar op www.adr.org, door de AAA te bellen op 1-800-778-7879 of door contact op te nemen met AliveCor.

  5. Kennisgeving; proces. Een partij die een bemiddeling wil instellen, dient eerst een schriftelijke kennisgeving van het geschil naar de andere partij te sturen door middel van aangetekende Amerikaanse post of via Federal Express (handtekening vereist) of, uitsluitend indien een dergelijke andere partij geen actueel fysiek adres heeft verstrekt, via elektronische mail (“Kennisgeving”). Het adres van AliveCor voor Kennisgeving is: AliveCor, Inc., 30 Maiden Lane, San Francisco, CA 94108. De Kennisgeving dient: (a) de aard en grondslag van de vordering of het geschil te beschrijven en (b) de specifieke voorziening uiteen te zetten die wordt verzocht (“Verzoek”). De partijen doen te goeder trouw inspanningen om de vordering direct op te lossen. Indien de partijen binnen 30 dagen na de Kennisgeving hierover echter geen overeenkomst bereiken, kunt u of AliveCor een arbitrageprocedure starten. Tijdens de arbitrage mag het bedrag van een vereffeningsaanbod door u of AliveCor niet worden vrijgegeven aan de arbiter totdat de arbiter een definitief besluit en gunning heeft gedaan, indien van toepassing. Indien het geschil definitief is opgelost door middel van arbitrage in uw voordeel, betaalt AliveCor u het hoogste van de volgende bedragen: (i) het bedrag dat door de arbiter wordt gegund, indien van toepassing; (ii) het laatste schriftelijke vereffeningsbedrag dat door AliveCor is aangeboden ter vereffening van het geschil voorafgaand aan de gunning van de arbiter; of (iii) $1.000.

  6. Kosten. Indien u arbitrage start conform deze Voorwaarden, zal AliveCor u de betaling van de indieningstaks terugbetalen, tenzij uw vordering meer dan $10.000 bedraagt, in welk geval de betaling van kosten door de AAA-regels wordt besloten. Een arbitrage-hoorzitting vindt plaats op een locatie die wordt overeengekomen in het gewest Santa Clara, Californië. Indien de vordering echter $10.000 of minder bedraagt, kunt u kiezen of de arbitrage wordt uitgevoerd: (a) uitsluitend op grond van documenten die aan de arbiter zijn verzonden; (b) op grond van een telefonische hoorzitting zonder te verschijnen of (c) door een persoonlijke hoorzitting zoals is vastgesteld door de AAA-regels in het gewest (of gemeente) van uw factuuradres. Indien de arbiter constateert dat de gegrondheid van uw vordering of dat de voorziening waarnaar wordt verzocht in het Verzoek onbeduidend is of voor een oneigenlijk doel wordt gebracht (zoals gemeten volgens de maatstaven die uiteen zijn gezet in de Federal Rule of Civil Procedure 11(b) [Federale regelgeving voor civiele procedure]), wordt de betaling van alle kosten beheerst door de AAA-regels. In dat geval gaat u akkoord om AliveCor alle gelden terug te betalen die eerder door haar zijn uitbetaald en die anders uw verplichting zijn om te betalen volgens de AAA-regels. Ongeacht de wijze waarop de arbitrage is uitgevoerd, dient de arbiter een met redenen omkleed schriftelijk besluit in te dienen waarin de essentiële bevindingen en conclusies waarop het besluit en de gunning, indien van toepassing, zijn gebaseerd, voldoende worden uitgelegd. De arbiter kan besluiten nemen en geschillen beslechten met betrekking tot de betaling en terugbetaling van vergoedingen of kosten op elk moment gedurende de procedure en op verzoek van beide partijen binnen 14 dagen na de uitspraak van de arbiter ten gronde.

  7. Geen groepsvorderingen. VOOR ZOVER VOLLEDIG TOEGESTAAN ONDER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING GAAN U EN ALIVECOR AKKOORD DAT U BEIDE UITSLUITEND VORDERINGEN TEGEN DE ANDER KUNT INBRENGEN IN UW OF HAAR EIGEN INDIVIDUELE HOEDANIGHEID EN NIET ALS EISER OF GROEPSLID VAN EEN VERMEENDE GROEP OF VERTEGENWOORDIGENDE PROCEDURE. Tevens mag de arbiter, tenzij zowel u als AliveCor anderszins overeenkomen, niet de vorderingen van meer dan één persoon consolideren en mag anderszins niet een vorm van vertegenwoordigende- of groepsprocedure aanvoeren, voor zover volledig is toegestaan volgens de van toepassing zijnde wetgeving.

  8. Vorderingen. Voor zover volledig is toegestaan volgens de van toepassing zijnde wetgeving wordt er geen enkele actie die voortvloeit uit, in verband met, of met betrekking tot deze Voorwaarden door u voorgebracht meer dan één (1) jaar na de opbouw van de oorzaak van de actie. Deze periode wordt om geen enkele reden verlengd, tenzij door de schriftelijke toestemming van beide partijen. Alle statuten of wettelijke bepalingen die het verloop van de verjaring opschorten of anderszins beïnvloeden, worden hierbij afgewezen en geen enkel statuut of wettelijke bepaling zal dienen om de verjaring in deze paragraaf te verlengen, voor zover volledig is toegestaan volgens de van toepassing zijnde wetgeving.

  9. Wijzigingen aan deze bepaling van arbitrage. Indien AliveCor een wijziging aanbrengt in deze bepaling van arbitrage, anders dan een wijziging van het adres voor Kennisgeving van AliveCor, kunt u de wijziging afwijzen door ons binnen 30 dagen na de wijziging een schriftelijke kennisgeving te sturen naar het adres voor Kennisgeving van AliveCor, in welk geval uw account bij AliveCor onmiddellijk wordt beëindigd en zal deze bepaling van arbitrage overleven, die van kracht was direct voorafgaand aan de wijzigingen die u hebt verworpen.

  10. Uitvoerbaarheid. Indien artikel ‎24.7 onuitvoerbaar wordt bevonden of indien dit volledige artikel ‎24 onuitvoerbaar wordt bevonden, zal dit volledige artikel ‎24 ongeldig en nietig zijn en, in dat geval, gaan de partijen akkoord dat het exclusieve rechtsgebied en de locatie die wordt beschreven in artikel ‎21 elke actie beheerst die voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden.

 25. Opmerkingen; toestemming voor elektronische communicatie. Door de Dienst te kopen, stemt u in om bepaalde elektronische communicatie van ons te ontvangen zoals verder wordt beschreven in ons Privacybeleid. Lees ons Privacybeleid voor meer informatie over onze elektronische communicatiepraktijken. U stemt ermee in dat alle mededelingen, overeenkomsten, vrijgaven of andere communicatie die wij elektronisch naar u toezenden aan alle wettelijke communicatievereisten voldoen, inclusief dat dergelijke communicatie schriftelijk is. Alle mededelingen van AliveCor die zijn bedoeld voor ontvangst door u, worden geacht te zijn afgeleverd en gaan van kracht wanneer ze naar het e-mailadres worden verzonden dat u hebt verstrekt bij het registratieproces of wanneer ze voor u worden geplaatst of beschikbaar aan u zijn gesteld op de Dienst. Indien u het e-mailadres wijzigt dat is verstrekt in verband met uw registratie om de Dienst te openen en te gebruiken, dient u het adres bij te werken conform de procedures die uiteen zijn gezet op de Dienst.

 26. OPMERKING OVER APPLE

  U erkent dat deze Voorwaarden uitsluitend tussen u en AliveCor zijn, niet met Apple, en Apple is niet verantwoordelijk voor de App en de inhoud daarvan. Apple heeft geen enkele verplichting om onderhoud- en ondersteuningsdiensten te leveren met betrekking tot de App. In het geval van een storing van de App die aan een toepasselijke garantie voldoet, kunt u Apple op de hoogte stellen en zal Apple de aankoopprijs voor de App aan u terugbetalen, indien van toepassing; en, voor zover maximaal toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving, Apple heeft geen enkele andere garantieverplichting met betrekking tot de App. Apple is niet verantwoordelijk om vorderingen van u of derden af te handelen met betrekking tot de App of uw bezit en/of gebruik van de App, met inbegrip van maar niet beperkt tot: (i) vorderingen voor productaansprakelijkheid; (ii) een vordering dat de App niet voldoet aan een toepasselijke wettelijke of regelgevende vereiste en (iii) vorderingen die voortvloeien uit de bescherming van de consument of vergelijkbare wetgeving. Apple is niet verantwoordelijk voor het onderzoek, de verdediging, de schikking en de kwijting van vorderingen van derden dat de App of uw bezit en gebruik van de App inbreuk doet op de intellectuele eigendomsrechten van die derde partij. U gaat akkoord om alle toepasselijke voorwaarden van derden na te leven wanneer u de App gebruikt. Apple, en dochterondernemingen van Apple, zijn externe begunstigden van deze Voorwaarden en na het accepteren van de Voorwaarden heeft Apple het recht (en wordt geacht om het recht te hebben geaccepteerd) om de Voorwaarden tegen u af te dwingen als een externe begunstigde van de Voorwaarden. Hierbij verklaart en garandeert u dat (i) u zich niet bevindt in een land dat is onderworpen aan een embargo van de Amerikaanse overheid, of dat door de Amerikaanse overheid is aangewezen als land dat “terrorisme ondersteunt” en (ii) u niet voorkomt op een lijst van de Amerikaanse overheid van verboden of aan beperkingen onderworpen partijen.

 27. Contactgegevens. De Dienst wordt aangeboden door AliveCor, Inc. U kunt contact met ons opnemen door ons te e-mailen op support@alivecor.com.

  Laatst herzien op: August 18, 2016

  15LB02 Rev. A | August 2016