AliveCor personvernerklæring

EFFEKTIV DATO: 25. mai 2018

Velkommen til AliveCor! Denne personvernpolicyen («policyen») beskriver hvordan AliveCor, Inc. («vi», «oss», eller «vår») samler inn, bruker og oppgir informasjon som vi samler inn om din bruk av alivecor.com-nettstedet («nettstedet») og Kardia Mobile- og AliveCor Pro-programvaren («appen»), samlet kalt «tjenesten» inkludert informasjon som vi samler inn fra AliveCor-enhetene som du kobler til en mobilenhet som kjører appen.

AliveCor er et globalt selskap. Hvis du befinner deg i USA eller et land utenfor EU, lagres informasjonen din i USA.  Hvis du befinner deg i EU, lagrer vi informasjonen din i EU. Ved å bruke eller laste ned tjenesten samtykker du til at din personlige informasjon, inkludert eventuell informasjon om helsen din som du oppgir direkte til oss eller som vi samler inn gjennom din bruk av tjenesten, kan overføres og lagres i USA og behandles som beskrevet i denne policyen.


Informasjonen vi samler inn om deg. Vi samler inn informasjon direkte fra deg, fra enheter og tredjepartstjenester du kobler til, samt automatisk gjennom din bruk av vår tjeneste.

Når du oppretter, oppdaterer eller legger til informasjon på profilen din. Når du registrerer deg for å bruke tjenesten, samler vi inn personlig informasjon som du gir til oss, inkludert navn, e-postadresse, passord, kjønn, høyde og fødselsdato. Vi samler også inn eventuell tilleggsinformasjon som du velger å legge til profilen din, inkludert vekt, kroppsmasseindeks (BMI), om du røyker eller ikke, medisinske lidelser, informasjon tilknyttet medisiner du tar, pasient-ID og aktivitetsnivåer.

Vi samler inn ytterligere informasjon fra enheter du kobler til appen din:


Slik bruker vi informasjonen din

Vi behandler informasjon om deg, inkludert din personlige informasjon, for følgende formål:


Hvordan vi deler informasjonen din. Vi kan dele informasjonen din, inkludert din personlige informasjon, på følgende måte:


Personverninformasjon for personer i EU og Sveits

AliveCor overholder personvernrammeverket i EU-USA og personvernrammeverket for Sveits-USA som beskrevet av det amerikanske handelsdepartementet når det gjelder innsamling, bruk og oppbevaring av personlig informasjon som overføres fra EU og Sveits til USA i henhold til personvernbeskyttelsen. AliveCor har sertifisert overfor handelsdepartementet at de overholder prinsippene for personvernbeskyttelse. Hvis det er en konflikt mellom vilkårene i denne personvernpolicyen og prinsippene for personvernbeskyttelse, er det prinsippene for personvernbeskyttelse som gjelder. For å finne ut mer om personvernprogrammet og for å se sertifiseringen vår kan du gå til http://www.privacyshield.gov.

I samsvar med prinsippene for personvernbeskyttelse forplikter AliveCor seg til å løse klager om personvern og på vår innsamling eller bruk av din personlige informasjon i henhold til personvernbeskyttelse. Individer i EU og Sveits som har spørsmål eller klager når det gjelder vår personvernpolicy, må først kontakte AliveCor på kontaktadressen nedenfor.

AliveCor, Inc.
Attn. Personvern
444 Castro St #600
Mountain View, CA 94041
privacy@alivecor.com

AliveCor har også forpliktet seg til å henvise uløste klager angående personvern under prinsippene for personvernbeskyttelse til BBB EU PRIVACY SHIELD, en non-profit alternativ tvisteløsningsleverandør i USA som drives av Council of Better Business Bureaus. Hvis du ikke får noen kvittering på klagen din, eller hvis klagen din ikke behandles på en tilfredsstillende måte, kan du gå til www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/ for mer informasjon og for å legge inn en klage. 

Merk at hvis klagen din ikke løses gjennom disse kanalene, kan et meklingsalternativ være tilgjengelig foran et personvernbeskyttelsesutvalg under begrensede omstendigheter.

Federal Trade Commission har jurisdiksjon med håndhevelse over AliveCors overholdelse av personvernbeskyttelsen.

Prinsippene for personvern beskriver AliveCors ansvarsforhold når det gjelder personlige data som den overfører til en tredjepartsagent. Under prinsippene for personvernbeskyttelse er AliveCor ansvarlig hvis en tredjeparts agent behandler personlig informasjon på en måte som ikke er i samsvar med prinsippene for personvernbeskyttelse, så fremt ikke AliveCor beviser at de ikke er ansvarlige for det som har ført til bruddet.

Merk at AliveCor kanskje må frigi personlige data tilhørende personer i EU og Sveits som har data underlagt personvernbeskyttelse som svar på juridiske forespørsler fra offentlige myndigheter, inkludert å overholde nasjonale krav til håndhevelse av sikkerhet og lov.


Informasjonskapsler

Informasjonskapsler er små tekstfiler som er lagret på enheten din og som brukes av nettlesere for å levere personlig tilpasset innhold og huske pålogginger og kontoinnstillinger. I tillegg til å forbedre brukeropplevelsen bruker vi informasjonskapsler og lignende teknologier for analyse- og markedsføringsformål. Du kan administrere informasjonskapsler lokalt ved å justere nettleserinnstillingene dine, eller du kan melde deg av målrettet markedsføring via informasjonskapsler ved å besøke networkadvertising.org/choices eller aboutads.info/choices. Ettersom det ennå ikke er en felles forståelse av hvordan man skal tolke Ikke spor-signaler, kan vi ikke respondere på Ikke spor-forespørsler fra nettlesere, men vi ser etter oppdateringer og kommer til å endre denne policyen hvis det etableres en felles standard.


Tredjepartslenker

Tjenesten vår kan inneholde lenker til tredjepartsnettsteder. All tilgang til eller bruk av slike lenkede nettsteder styres ikke av denne policyen, men styres i stedet av personvernpolicyene til disse tredjepartsnettstedene. Vi er ikke ansvarlige for informasjonspraksisene til slike tredjepartsnettsteder.


Sikkerheten til min personlige informasjon 

Vi har implementert rimelige forholdsregler for å beskytte informasjonen vi samler inn mot tap, misbruk eller uautorisert tilgang, avsløring, endring og destruksjon. Merk at på tross av at vi har gjort vårt ytterste, så kan ingen datasikkerhetstiltak garantere at alt er helt sikkert.

Du må selv iverksette tiltak for å beskytte deg mot uautorisert tilgang til passord, telefon og datamaskiner, ved blant annet å logge av etter at du har brukt en delt datamaskin, velge et sterkt passord som ingen andre vet om eller kan finne ut enkelt og å holde påloggingsinformasjon og passord privat. Vi er ikke ansvarlige for mistede, stjålne eller kompromitterte passord eller for noen aktivitet på kontoen din via uautorisert passordaktivitet.


Tilgang til og sletting av min personlige informasjon

Vi erkjenner retten som individer i EU og Sveits har til å få tilgang til sine personlige data i henhold til personvernbeskyttelsen. Du kan modifisere personlig informasjon som du har sendt inn ved å logge på kontoen din og oppdatere profilinformasjonen din. Merk at kopier av informasjon som du har oppdatert, modifisert eller slettet kan forbli synlig i bufrede eller lagrede sider i tjenesten i en periode.

Vi lagrer informasjon tilknyttet kontoen din til kontoen din slettes. Du kan slette kontoen din når som helst ved å kontakte kundestøtte på privacy@alivecor.com. Merk at det kan ta litt tid å slette kontoinformasjonen din, og at vi kan oppbevare den av juridiske årsaker eller for å hindre skade, inkludert som beskrevet i avsnittet Slik deles informasjon.


Hvilke valg har jeg angående kampanje-e-poster?

Det kan forekommer at vi sender deg kampanje-e-poster. Du kan melde deg av slik kommunikasjon ved å følge avmeldingsinstruksjonene i e-posten. Merk at det kan ta opptil 10 virkedager for oss å behandle avmeldingsforespørsler. Det kan hende vi fortsatt sender deg e-poster om kontoen din eller eventuelle tjenester som du har bedt om eller får fra oss. 


Brukere under 18

Tjenestene våre er ikke designet for brukere under 18. Hvis vi oppdager at en bruker under 18 har gitt oss personlig informasjon, kommer vi til å slette denne informasjonen fra systemene våre.


GDPR – Rettighetene til EØS-brukere og AliveCors rettigheter for globale brukere

Hvilke rettigheter har jeg? Individer innen det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) har visse rettigheter når det gjelder din personlige informasjon, og AliveCor vil gi disse rettighetene til alle våre globale brukere, inkludert:

Vi er avhengig av ditt samtykke for å kunne behandle personlige data på lovlig måte for følgende formål:

Vi behandler personlige data for å kunne gjennomføre vår kontrakt med deg.

I tillegg behandler vi personlige data basert på våre «legitime interesser» i å levere tjenesten som beskrevet i avsnittet «Slik bruker vi informasjonen din», til deg, inkludert:

I enkelte tilfeller kan AliveCor behandle personlig informasjon i henhold til en juridisk forpliktelse eller for å beskytte dine eller andre personers vitale interesser. 

Hvordan kan jeg utøve mine individuelle rettigheter? AliveCor-brukere i hele verden kan få tilgang til og bruke sin personlige informasjon på følgende måte:

Merk deg at AliveCor kan be om ytterligere informasjon fra deg for å bekrefte identiteten din før vi oppgir personlig informasjon eller kontoinformasjon.


Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om våre personvernpraksiser, kan du kontakte oss på privacy@alivecor.com.

AliveCor, Inc.
Attn. Personvern
444 Castro St #600
Mountain View, CA 94041

Hvis du er en EEA-kunde og ikke kan nå AliveCor via kontaktinformasjonen som gis over angående ditt problem, har du rett til å kontakte Datatilsynet.


Endringer ved denne policyen

Denne policyen er gyldig fra effektiv dato som beskrevet over. Vi kan endre denne policyen fra tid til annen, så husk å følge med jevnlig. Vi kommer til å publisere eventuelle endringer på denne policyen på tjenesten vår. Hvis vi gjør endringer på denne policyen som har betydelig påvirkning på vår praksis vedrørende den personlige informasjonen vi tidligere har samlet inn fra deg, kommer vi til å prøve å varsle deg i forkant av en slik endring.