Privacybeleid AliveCor

Datum van laatste revisie: vrijdag 28 april 2017

Wij vinden uw privacy belangrijk. Ongeacht of u een nieuwe AliveCor-gebruiker bent of al heel lang Kardia gebruikt, u kunt hieronder meer over ons privacybeleid lezen en bij eventuele vragen contact met ons opnemen op privacy@alivecor.com.

In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe AliveCor, Inc. en bijbehorende dochterondernemingen en partners (hierna " AliveCor ," " wij ," " ons") gegevens die we over onze gebruikers verzamelen via onze website, www.alivecor.com (de " Site"), onze software-applicaties (" Software ," " App") en de services die via de Site of de Software worden geleverd (collectief: de " Service") verzamelen, verwerken, openbare en beveiligen. In deze context verwijst "u" naar de persoon die de Service bezoekt of gebruikt.

In ons Privacybeleid wordt het volgende uitgelegd:

1. Welke informatie wij verzamelen en waarom wij die verzamelen

Wij kunnen de volgende soorten informatie over u verzamelen wanneer u onze Service bezoekt of gebruikt. De informatie kan op het door u gebruikte apparaat worden bewaard om toegang tot de Service te krijgen en op onze servers.

2. Gebruik van de verzamelde informatie

We kunnen de informatie die we verzamelen gebruiken voor de volgende doeleinden, evenals op manieren die zijn toegestaan volgens eventuele andere overeenkomsten die we met u hebben:

3. Delen van de verzamelde informatie

Wij kunnen de verzamelde informatie over u vrijgeven zoals in deze Privacyverklaring wordt beschreven.

Network Advertising Initiative: http://www.networkadvertising.org/choices/
Digital Advertising Alliance: http://www.aboutads.info/choices/

4. Uw rechten en keuzes met betrekking tot uw persoonsgegevens

Wij bieden bepaalde keuzes aan voor de informatie die wij over u verzamelen.

U kunt contact opnemen met ons zoals vermeld in het onderdeel "Contact opnemen" van dit Privacybeleid om uw rechten en keuzes voor uw informatie uit te oefenen.

Kardia-gebruikers kunnen ook contact met ons opnemen voor het volgende:

We bewaren gegevens die (1) worden ingediend door een Kardia Pro-gebruiker of (2) door een Kardia-gebruiker aan een arts of zorgaanbieder worden verstrekt, volgens eventuele overeenkomsten die met een dergelijke zorgaanbieder of arts zijn afgesloten. Wanneer een Kardia-gebruiker zijn/haar Kardia-account verwijdert, verwijderen wij de gebruikersinformatie die niet anderszins aan een arts of zorgaanbieder is aangeleverd. Wanneer wij gegevens verwijderen, worden deze verwijderd uit de actieve database, maar kunnen deze in onze archieven bewaard blijven. U kunt uw account altijd laten verwijderen door de vermelde procedures voor de Service te volgen of door contact op te nemen met de klantenservice via support@alivecor.com.

We blijven informatie die ontdaan van identificeerbare elementen of geaggregeerd is, gebruiken, voor zover toegestaan volgens de toepasbare wetgeving, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en overeenkomsten met artsen en zorgaanbieders, om conflicten op te lossen, om onze rechten af te dwingen of voor vergelijkbare doeleinden. U kunt de App verwijderen om de bewaarde informatie op uw apparaat te verwijderen.

5. Onze naleving van HIPAA

Tenzij dit tegenstrijdig is met dit Privacybeleid zullen wij, voor zover wij 'beschermde persoonsgegevens' (zoals gedefinieerd in 45 C.F.R 160.103) maken, ontvangen, onderhouden of verzenden (tezamen 'Verwerken'), deze informatie enkel gebruiken en delen overeenkomstig de bijgewerkte versie van de Health Insurance Portability and Accountability Act uit 1996 en bijbehorende richtlijnen met betrekking tot de implementatie daarvan (tezamen 'HIPAA'). HIPAA verplicht ons onder andere redelijke en passende maatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van beschermde persoonsgegevens die wij Verwerken te beschermen. Volgens de HIPAA-richtlijnen is de entiteit namens wie we uw beschermde gezondheidsinformatie Verwerken doorgaans verplicht een eigen Privacybeleid aan te bieden of beschikbaar te stellen. Dit Privacybeleid is bedoeld om te informeren over hoe deze entiteit uw beschermde gezondheidsgegevens kan delen en gebruiken en om u te informeren over de privacyrechten omtrent uw gezondheid.

6. Internationale gegevensoverdracht

Wij kunnen de verzamelde informatie over u versturen naar andere landen dan het land waarin de informatie oorspronkelijk is verzameld. Als u zich in de Europese Economische Ruimte (EER) of een andere regio bevindt waar de wetgeving inzake de verzameling en het gebruik van informatie verschilt van de wetgeving in de Verenigde Staten, moet u weten dat uw informatie kan worden verstuurd naar landen buiten de EER, in het bijzonder naar de Verenigde Staten, waar ons hoofdkantoor is gevestigd en waar sommige van onze serviceproviders zijn gevestigd. Die landen hanteren mogelijk niet dezelfde bescherming als het land waarin u de informatie oorspronkelijk hebt verschaft. Uw informatie wordt tijdens de overdracht beschermd zoals in dit Beleid is beschreven.

7. Beveiliging van uw gegevens

Wij gebruiken administratieve, technische en fysieke veiligheidsvoorzieningen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen accidentele, onwettige of onbevoegde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, vrijgave of gebruik. Geen enkele methode om informatie over het internet te verzenden of elektronisch op te slaan, is 100% veilig. Daarom kan AliveCor geen absolute veiligheid van uw gegevens garanderen, hoewel AliveCor alle redelijke maatregelen treft om uw gegevens te beschermen.

8. Privacy van kinderen

Onze Service is niet bedoeld voor kinderen en wij verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Als wij achterhalen dat een kind jonger dan 13 jaar ons persoonlijke informatie heeft verschaft, zullen wij gepaste maatregelen ondernemen om die informatie te verwijderen. Als u denkt dat een kind jonger dan 13 jaar ons persoonlijke informatie heeft verschaft, vragen wij u contact met ons op te nemen op privacy@alivecor.com.

9. Koppelingen naar andere websites en apps

De Service kan voor uw gemak en ter informatie koppelingen naar andere websites en apps weergeven. Deze websites en apps opereren mogelijk onafhankelijk van ons. Gekoppelde websites en apps hebben mogelijk een eigen privacyverklaring of privacybeleid en wij raden u sterk aan deze verklaring of dit beleid te lezen. Voor zover gekoppelde websites of apps niet ons bezit zijn of niet door ons worden beheerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud, het gebruik of het privacybeleid van die sites of apps.

10. Wijzigingen van ons Privacybeleid

Het Privacybeleid kan periodiek en zonder voorafgaande kennisgeving worden bijgewerkt om wijzigingen in ons informatiegebruik weer te geven. Wij zullen een opvallend bericht via onze Service publiceren om u op de hoogte te brengen van belangrijke wijzigingen in ons Privacybeleid en zullen boven in het bericht aangeven wanneer de verklaring het laatst is bijgewerkt. U gaat ermee akkoord dat AliveCor zich het recht voorbehoudt om u via e-mail op de hoogte te brengen van belangrijke wijzigingen in dit Privacybeleid en/of de overeenkomsten van de Service.

11. Conflicten

AliveCor zet zich in om klachten over uw privacy en het verzamelen en gebruik van uw gegevens op te lossen. Indien u vragen of klachten heeft met betrekking tot dit Privacybeleid, kunt u contact met AliveCor opnemen via: privacy@alivecor.com.

12. Contact opnemen

AliveCor ontvangt graag uw opmerkingen of vragen omtrent dit Privacybeleid en eventuele verzoeken om uw informatie in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: privcay@alivecor.com. U kunt schrijven naar:

AliveCor, Inc. Privacy Officer 444 Castro Street, Suite 600 Mountain View, CA 94041 USA

Indien u zich in de EEG bevindt, is de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het verzamelen, gebruiken en verwerken van uw persoonsgegevens:

AliveCor, Ltd. Herschel House 58 Herschel Street Slough SL1 1PG Verenigd Koninkrijk 15LB01 Rev. 4 | Juni 2017